SLS bo po volitvah sooblikovala razvoj Slovenije

Ljubljana, 1. junij 2018 – Na zadnji dan volilne kampanje so svojo podporo Slovenski ljudski stranki (SLS) izrazili tudi župani in podžupani iz vrst SLS, ki so izpostavili pomen enakomernega razvoja Slovenije s ciljem, da bodo možnosti za življenje, delo in razvoj gospodarstva na podeželju primerljive z mestnim. Kritični so bili do slabo izkoriščenih možnosti črpanja evropskih sredstev in poudarili nujnost zagotavljanja z zakonom določenih sredstev za financiranje občin. Med prednostnimi nalogami, ki si jih je zastavila Slovenska ljudska stranka ob ponovnem vstopu v parlament, je prav sistemsko urejanje področja lokalne samouprave v sklopu večje decentralizacije in debirokratizacije.

Miran Gorinšek, predsednik Kluba županov SLS in župan Občine Slovenske Konjice, je poudaril, da je razvoj Slovenije v zadnjih 20 letih temeljil na dobrem delu v občinah. »Da bi razvoj države temeljil na razvoju občin, so ključne naše izkušnje pri vodenju občin. Zdaj smo se z državnimi organi pogovarjali, kot da sta to dve zasebni podjetji, namesto da bi vsi skupaj delovali v smeri servisa državljankam in državljanom,« je bil kritičen do sedanje ureditve.

Župan Občine Litija Franci Rokavec je povedal, da je regionalizacija nujna za hitrejši razvoj Slovenije kot celote. »Regionalizacija bi pomenila večjo decentralizacijo in prenos pristojnosti na nižjo raven. Stranka je ta model v celoti pripravila v letih 2004 do 2008 in zagotovo bi bila kriza manjša, če bi ga upoštevali že takrat. Danes se uradniki v Ljubljani ukvarjajo z vsako manjšo podrobnostjo, namesto da bi se ta razvojna vprašanja in pristojnosti prenesle na posamezna območja v Sloveniji. S tem bi tudi zmanjšali možnost koruptivnih dejan pri javnih naročanjih,« je poudaril Rokavec.

Predsednik Združenja občin Slovenije in župan Občine Pivka Robert Smrdelj pa je opozoril na slabo izkoriščena evropska sredstva. »Žal smo počrpali manj kot 10 odstotkov sredstev iz evropskega proračuna, čeprav smo že krepko čez polovico finančne perspektive, kar se nam zdi zgubljanje potenciala, ki nam ga kohezija namenja. Predvsem bi se morali na naslednjo finančno perspektivo pravočasno pripraviti, da vsebine v operativnih programih prihajajo od spodaj navzgor,« je dejal. 1dodal je še, da je nerazumljivo, da so v 2018, ko smo že krepko izven krize, občine po novem zakonu o financiranju prikrajšane za okrog 100 milijonov evrov. Pri tem gre predvsem za sredstva za sofinanciranje investicij, kar tako onemogoča razvoj najšibkejših področij, občin in podeželja. Občine do zdaj glede tega niso imele sogovornika, zato verjame, da bodo občine in lokalne skupnosti zelo vesele, da gre SLS v parlament in bo imela pri spreminjanju sistema pomembno vlogo.

Tudi podžupanja MO Celje mag. Darja Turk je opozorila na dejstvo, da se iz Ljubljane razporeja več kot 92 odstotkov sredstev. »Pri tako velikem številu občin in lokalnih skupnosti, je 8 odstotkov premajhen delež, s katerim lahko občine razporejajo in vključuje tudi investicije. Želimo si imeti večjo pristojnost, želimo imeti tisto besedo in moč odločanja, kam se bo lokalno razporejalo določena sredstva in v katero smer bo šel razvoj. Lokalne skupnosti tudi najbolje poznamo potrebe in želje naših občank in občanov, zato si bomo prizadevali za prenos več pristojnosti na lokalne skupnosti.«

Na koncu se je predsednik SLS mag. Marko Zidanšek zahvalil za vso podporo županov in podžupanov SLS, ki je najmočnejša prav v lokalnih okoljih. »Čas je, da se v slovenskem parlamentu ponovno sliši glas slovenskega podeželja, glas lokalnih skupnosti, saj smo v zadnjih štirih letih pogrešali zastopanje lokalnih interesov v državnem zboru. S terena dobivamo dobre odzive, da se SLS v nedeljo vrača v parlament, kjer bo poskrbela ne samo za lokalna okolja, ampak ima odgovore tudi na vsa ključna razvojna vprašanja. Vabim volivke in volivce, da v nedeljo gredo na volitve, ker je to praznik demokracije in kjer vsak glas šteje. Čas je za razvojne spremembe in verjamem, da bo del prijetnega presenečanja v nedeljo tudi SLS.«

Novinarske konference so se poleg omenjenih udeležili še: župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, župan Občine Dobje Franc Leskovšek, župan Občine Šenčur Ciril Kozjek, župan Občine Tabor Anton Grobler, župan Občine Rače – Fram Branko Ledinek, župan Občine Radenci Janez Rihtarič, podžupan Občine Gorišnica Jožef Petek in podžupan Občine Mozirje Roman Čretnik.


Objavljeno: 01.06.2018