Dragi Prekmurci, iskrene čestitke ob priključitvi Prekmurja k matičnemu narodu!

Dragi rojaki!


Deca ste lüblene slovenske matere, slavne Slovenije, štera prebridke skuzé morete točiti. … Poslüšajte jo, potrta srca, poslüšajte jo vsi mladi i stari, katoličanci i evangeličanci, bogati i soromaki, vsi ste njéni, nad vse vas razprestera svoje materne peroti, zato ka ste vsi njena deca, zato ka ste vsi Slovenci. To ste! … To veselo vest, glas preradosten tvojega rešenja ti naznanja tvoja slovenska mati, mati Slovenija. Prekjezeroletno robstvo konec jemle. … Veseli se, dobro slovensko lüdstvo, vüra tvoje slobode je odbila, vernost tvoja je plačo dobila!”

Jožef Klekl, star.
Novine, 17. avgust 1919

Dragi Prekmurci, iskrene čestitke ob priključitvi Prekmurja k matičnemu narodu!


Objavljeno: 17.08.2018