Vsem Primorkam in Primorcem in vsem drugim, ki danes praznujejo, v imenu SLS iskreno čestitam

Danes praznujemo Dan vrnitve Primorske k matični domovini. V ponedeljek bo minilo 71 let od podpisa Pariške mirovne pogodbe, po kateri smo Slovenci preko priključitve cone B Svobodnega tržaškega ozemlja med drugim dobili lastno obalo in svoje lastno morje ter neposreden izhod na odprto morje, ki nam ga danes nesposobna slovenska, agresivna hrvaška in zmedena evropska politika skušajo odvzeti. Slovenci smo kot del takratne Jugoslavije s priključitvijo cone A Italiji izgubili  pomemben del slovenskega narodnostnega ozemlja in ljudi, kar predstavlja zgodovinski dolg Hrvaške, ki je po Pariški mirovni pogodbi kot del iste Jugoslavije zgolj pridobila in ničesar izgubila.

 

Ob današnjem prazniku se spominjamo tudi primorskih TIGR-ovcev kot prvih protiokupatorskih borcev v 2. svetovni vojni, primorskih partizanov in primorskih duhovnikov, kot jih je v knjigi Kaplan Martin Čedermac upodobil primorski pisatelj France Bevk. Želim si, da bi se Slovenci še bolj zavedali pomembnosti ohranitve suverenosti nacionalnega ozemlja, kot tudi pomena vrnitve Primorske matični domovini.

 

Primož Jelševar

v. d. predsednika Slovenske ljudske stranke


Objavljeno: 15.09.2018