Anita Arzenšek je županska kandidatka SLS v Občini Hoče-Slivnica

Hoče, 5. oktober 2018 – Na novinarski konferenci se je danes javnosti in predstavnikom sedme sile predstavila kandidatka SLS za županjo Občine Hoče-Slivnica Anita Arzenšek. Kandidatka ima poleg vodstva stranke tudi široko podporo v občini, saj jo podpira Lista Bojana Požarja, nekdanji poslanec SDS v DZ RS Srečko Hvauc, območni odbor DeSUS-a in mnogi posamezniki. Mandat županje v občini Hoče-Slivnica bi ji namenili, ker je povezovalna, gospodarna in se zaveda potreb lokalne skupnosti, kjer živi in kjer je podžupanja zadnji dve leti in pol. Čas je, da občina dobi županjo, ki bo v občini naredila red.

V svojem programu je izpostavila pomen povezovanja vseh segmentov javnega delovanja, od gospodarstva, turizma, športa, kulture in humanitarne dejavnost. Proračun je po njenem mnenju treba zastaviti prednostno predvsem na področju komunalne urejenosti, s čimer bi zagotovili enako kakovost bivanja za vse občane in posledično enakomeren razvoj občine. Predvsem pa bo potrebno premišljeno in racionalno načrtovanje investicij. Izpostavila je komunalno ureditev voda, cest, telekomunikacijske infrastrukture in urbanih središč po posameznih krajevnih skupnostih. Na investicijo čakata vrtca Hoče in Slivnica ter jedilnica v OŠ Dušana Flisa Hoče, za zagotavljanje investicijskih sredstev pa bo treba v večji meri ciljati na nepovratna sredstva raznih projektov in skladov.

Kandidatka se zaveda pomena velikega števila kmetij, ekoloških kmetij, kmečkih turizmov, vinotočev, gostinske ponudbe in posameznikov, ki se ukvarjajo s pridelavo in prodajo izdelkov. Zato jih želi povezati z javnimi zavodi, občani in tudi širše ter tako spodbuditi lokalno potrošnjo. Med ključnimi usmeritvami je izpostavila še skrb za zdravo in čisto okolje, medgeneracijsko sodelovanje, vzpostaviti pa si želi tudi boljšo komunikacijo med občani in institucijami.

Podporo kandidatki je izrazil tudi predsednik SLS Marjan Podobnik, ki jo je pohvalil v prizadevanjih za dobrobit občanov. Poleg tega pa je na prestavitvi poudaril, da se je SLS vedno zavedala pomena lokalne samouprave v Sloveniji, saj se je izkazalo, da občine praviloma veliko bolj racionalno in z boljšimi učinki porabljajo denar kot pa država. »Zato v stranki podpiramo takojšen dvig glavarine na 608 evrov, kot je zahteva Skupnosti občin Slovenije, ob enem pa si bo stranka SLS prizadevala za čimprejšnje oblikovanje glavarine v višini 650 evrov, kar bi občinam zagotavljalo izvajanje dolgoročne stabilne razvojne politike,« je dejal Podobnik. Obseg nalog, ki jih država nalaga občinam, se namreč v zadnjih letih širi, medtem ko višina glavarine temu ne sledi, kar občinam onemogoča izvajanje večjih investicij in razvojno usmerjenih projektov. Še ena izmed ovir, ki bi jo bilo treba po mnenju Podobnika zmanjšati, so birokratski postopki, povezani s prostorskim načrtovanjem v občinah, ki prav tako zavirajo možnosti za razvoj.

 


Objavljeno: 05.10.2018