SLS v pričakovanju uspeha na lokalnih volitvah

Ljubljana, 10. oktober 2018 – Sinoči se je v Ljubljani na prvi seji po kongresu zbral Izvršilni odbor Slovenske ljudske stranke (SLS). Novi predsednik SLS Marjan Podobnik je uvodoma čestital vsem izvoljenim, osrednji temi seje pa sta bili priprava na lokalne volitve in predstavitev predloga za oblikovanje Partnerstva za prihodnost.

V okviru priprav na lokalne volitve so opravili pregled trenutno vloženih kandidatur, še posebno pozornost pa so namenili občinam, kjer SLS doslej ni bila uspešna. Ugotovili so, da priprave v večini občin potekajo zelo dobro in zato na volitvah upravičeno pričakujejo dober rezultat. SLS bo predvidoma imela kandidate za občinske svetnike v več kot 200 občinah, nastopila bo tudi velika večina dosedanjih županov SLS ter številni kandidati in kandidatke za župane in županje v občinah, kjer SLS  doslej ni imela svojih županov. V Mariboru SLS pričakuje zmago Franca Kanglerja, v Ljubljani pa SLS podpira kandidata SDS Anžeta Logarja. V nekaterih občinah z večinskim volilnim sistemom za volitve občinskih svetnikov bo SLS imela skupne kandidate s stranko NSi. Volilni štab SLS na državni ravni bo vodil dolgoletni župan Občine Litija Franc Rokavec, večino aktivnosti pa bodo vodili volilni štabi na lokalni ravni.

V sklopu druge osrednje teme seje so bile navzočim predstavljene temeljne usmeritve za oblikovanje Partnerstva za prihodnost. Partnerstvo za prihodnost bo oblikovano kot široka platforma za delovanje različnih strokovnih skupin, ki bodo pokrivale vsa področja delovanja države in v kateri bodo ob strokovnjakih iz SLS večino predstavljali nestrankarski strokovnjaki. Vodil ga bo prof. dr. Ludvik Toplak.

SLS ostaja trdno zavezana razvoju slovenskih občin in učinkoviti lokalni samoupravi, zato podpira takojšen dvig glavarine na 608 evrov, kar je zahteva Skupnosti občin Slovenije, hkrati pa si bo SLS prizadevala za čimprejšnje oblikovanje glavarine v višini okoli 650 evrov. SLS se zavzema tudi za povečanje pristojnosti občinam, predvsem pri prostorskem načrtovanju in na področjih povezanih z izdajo gradbenih dovoljenj. SLS odločno nasprotuje napovedanemu uvedbi novih nepremičninskih davkov. V zvezi z obdavčitvami se je predsednik SLS Marjan Podobnik s sodelavci med drugim včeraj pogovarjal z vodstvom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in jih odločno podprl v njihovih zahtevah.

 


Objavljeno: 10.10.2018