Ker nas poznate: spoštujemo sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino

Spoštovani,

lokalne volitve so izjemno pomemben del graditve demokracije, demokratične kulture in demokratičnega načina razmišljanja v Sloveniji. Še posebej pa so pomembne zaradi dokazljivega dejstva, da sredstva, porabljena za razvojne in druge projekte, preko občin praviloma prinašajo boljše učinke kot projekti, vodeni neposredno z državne ravni. Tudi v času padanja podpore SLS na državni ravni, smo ohranjali ugled in vpliv v številnih slovenskih občinah in verjamem, da ga bomo ohranili in marsikje še okrepili tudi na teh lokalnih volitvah. Zato vas vabim, da povabite svoje družinske člane, sorodnike, prijatelje, sodelavce in druge znance, da podprejo kandidature županskih kandidatov SLS in svetniških list SLS. Zavedajmo se, da s tem delamo nekaj izjemno pomembnega – ne zase, ampak predvsem za širšo skupnost, da na teh volitvah postavljamo temelje za uspešen nastop na majskih evropskih volitvah in predvsem za zmagovit rezultat na naslednjih parlamentarnih volitvah, kjer je jasno, da brez odličnega rezultata SLS v Sloveniji ne more priti do nujno potrebne politične spremembe. Ne le Slovenija, celotna EU se je znašla pred težko rešljivimi problemi, pred mnogimi vprašanji, kjer bo pomembno, da bodo odgovore nanje dajali odgovorni, zmerni, povezovalni posamezniki in politične stranke. Niti za par mesecev naprej ne moremo vedeti, ali se bo v Sloveniji zgodil kakšen od črnih scenarijev, da bo tudi zaradi premalo domišljene evropske politike odprtih poti za nezakonite migrante Slovenija postala žep oz. končna postaja morda za 10 tisoče ljudi drugačnega načina življenja, pogosto tudi nespoštljivih do države, ki jih sprejme oz. kjer se nahajajo. Že na novomeškem kongresu sem povedal, da si SLS prizadeva za to, da smo solidarni in odprti do družin in posameznikov, ki dokazano prihajajo iz vojnih območij, da pa si ob enem prizadevamo za dosledno zavračanje nezakonitih migracij, ki predstavljajo varnostno in druge grožnje za Slovenijo in Evropo.

Trenutna vladna koalicija z nekaterimi izredno spornimi napovedmi glede lastnine, razpolaganja z rezultati dela itd., lahko predstavlja resno grožnjo tisočim kmetom, obrtnikom, podjetnikom in drugim, ki z delom na svoji zasebni lastnini zagotavljajo življenje sebi in svojim zaposlenim in ki z rezultati svojega dela zagotavljajo razvoj svojih kmetij, obrtnih dejavnosti in podjetij. Zaskrbljujoče so napovedi o možnih velikih dodatnih obdavčitvah nepremičnin kot poti do pokrivanja nerazumnih apetitov posameznikov iz vladne koalicije. SLS odločno nasprotuje dodatnim obdavčitvam. Ob enem si prizadeva, da si kmetje, obrtniki in podjetniki lahko izberejo pavšalno obdavčitev in se jih s tem razbremeni nepotrebne administracije. SLS si bo na vseh ravneh odločanja tudi prizadevala, da bosta občina in država pri črpanju evropskih sredstev zaveznika oz. partnerja, ki si medsebojno pomagata.

Ti in drugi razlogi naj nas dodatno spodbujajo, da nam ne bo škoda nobene ure in nobenega kilometra, da bi naredili vse, kar je v naši moči, da prepričamo volivce o pomenu teh volitev in pomenu podpore našim kandidatom.

 

Marjan Podobnik,
predsednik Slovenske ljudske stranke


Objavljeno: 17.10.2018