V SLS podpiramo pobudo veta na novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

Ljubljana, 15. julij 2019 – V SLS in svetniški skupini SLS v Državnem svetu RS smo z razočaranjem in zaskrbljenostjo spremljali dogajanje ob pripravi novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki jo je DZ RS zaradi odločbe Ustavnega sodišča RS sprejel 10. julija 2019. Iz sprejetega zakona, še posebej pa iz nekaterih razprav, slišanih v parlamentarni razpravi izhaja, da lahko sklepamo naslednje :

– da gre za splošen napad in ogrozitev obstoja zasebnih šol in vrtcev, kar nas vrača v čas pred letom 1991 (pred demokratičnimi spremembami in osamosvojitvijo);

– da gre za izigravanje in napad na pravno državo, saj se odločba Ustavnega sodišča RS zlorablja s sprejemom zakona, ki je z njo v nasprotju; to pa tudi pomeni, da je zniževanje obsega javnih sredstev zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja kršitev zaupanja v pravo in načelo enakosti pred zakonom;

– da zakon povečuje razslojevanje družbe in ogroža enakopraven dostop do izobraževanja, saj bodo ob morebitnem preživetju zasebnih šol dostop do njih imeli le bogati; ob tem pa se tudi zmanjšuje raznolikost slovenskega šolskega prostora;

 V SLS smo prepričani, da v politiki ni etično vse, kar je možno. Ko so nekateri starši po dolgi kalvariji postopkov na Ustavnem sodišču dokazali svoj prav, jim hoče država položaj, prav zato, ker so dokazali, da ga mora izboljšati, celo poslabšati. Zasebne šole in vrtci so vsebinsko velika obogatitev za slovensko šolstvo; od osnovne šole do univerze so prinesle novo kakovost in zagon. Predstavljajo enega najuspešnejših in najbolj koristnih projektov naše mlade države in dolgoročno krepijo njene temelje. Ob tem za državo predstavljajo tudi finančni prihranek, saj celo ob 100 odstotnem financiranju plač strošek za zgradbe in opreme nosi šola. Javni denar je tu dobro in varčno vložen. Njihovih dobrih rešitev so posredno deležne tudi državne šole, saj so ob teh zgledih tudi same izboljšale nekatera področja. Prav bi bilo, da bi se tega zavedali vsi  ključni odločevalci v slovenski politiki in bi zgrajenega ne poskušali podreti.

V SLS zato podpiramo pobudo veta na novelo ZOFVI in pričakujemo, da bo nato Vlada RS pripravila ustrezno vsebino zakona za izvršitev sklepa Ustavnega sodišča RS.

 

 Foto: WordPress


Objavljeno: 15.07.2019