V čigavem interesu postopa gradbena inšpekcija v primeru črnih gradenj v istrskem zaselku Slami in okoljska inšpekcija v primeru prekmurskega podjetja za vzgojo orhidej Ocean Orchids?

V zadnjih dneh smo v dveh različnih primerih priča milo rečeno nerazumljivemu postopanju Inšpekcije za okolje in prostor in gradbene inšpekcije. Nacionalna televizija  je poročala, da na prijavo Urada za varstvo kulturne dediščine o treh črnih gradnjah in degradaciji zaselka Slami v slovenski Istri, zaradi katerih je bil zaselek tudi izbrisan iz registra kulturne dediščine, pristojna inšpekcija ni odreagirala. Svojo odločitev je inšpekcija utemeljila z besedami, da nima dovolj ustreznih podatkov, da je bila prijava vsebinsko nedoločena in da ne gre za prioriteto. V primeru podjetja za vzgojo orhidej Ocean Orchids v občini Dobrovnik pa je okoljska inšpekcija zaradi neupoštevanja realne dejavnosti s svojo odločitvijo postavila na kocko delovanje podjetja z več kot 40 zaposlenimi. Obe inšpekciji spadata pod Ministrstvo za okolje in prostor, zato ministra g. Zajca javno pozivamo, da nemudoma posreduje in skladno s svojimi pristojnostmi zagotovi delovanje inšpekcij v korist in ne v škodo ljudi in okolja.

 

Iz televizijskega prispevka na nacionalni televiziji (https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174628590?jwsource=cl) o treh črnih gradnjah, v katerih je stalno ali začasno prijavljenih kar 56 ljudi – kar je vprašanje za drugo temo – je razvidno, da kljub prijavi grobega posega v zaščiteno okolje zaselka Slami in nadaljnjemu kršenju veljavne zakonodaje, gradbena inšpekcija ni posredovala. V Slovenski ljudski stranki ne pristajamo na to, da bi posamezniki s samovoljnimi posegi grobo spreminjali krajinsko zaščiteno krajino do te mere, da bi jo morali umikati iz registra kulturne dediščine – kulturna dediščina je lastnina vseh Slovencev, nanjo moramo biti ponosni in jo negovati.

Na drug način nerazumljivo pa je okoljski inšpektorat postopal v primeru podjetja za vzgojo orhidej v Dobrovniku.

https://www.pomurec.com/vsebina/53522/Bo_podjetje_Ocean_Orchids_moralo_prenehati_z_vzgojo_orhidej_v_rastlinjakih

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/druzbi-ocean-orchids-grozi-prepoved-vzgoje-orhidej-v-rastlinjakih-208468.html

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/okoljski-inspektorat-zaradi-prevelike-porabe-termalne-vode-nad-podjetje-ocean-orchids/494870

https://hudo.com/si/2019/07/19/obstoj-uspesnega-slovenskega-podjetja-ki-svoje-orhideje-izvaza-po-vsej-evropi-zdaj-ogroza-birokracija/

Vir: www.vecer.com (foto: NATASA GIDER)

Rastlinjaki so do nedavnega spadali pod kmetijsko dejavnost, v zadnjih dveh letih pa je Vlada RS sprejela dve uredbi o razvrščanju objektov ter o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, s katerima so rastlinjaki Ocean Orchids postali stavba in ne več kmetijski objekt. Na osnovi tega je okoljski inšpektorat izdal dve odločbi in z eno od teh podjetje opozarja, da naprava deluje brez okoljevarstvenega dovoljenja za odvajanje industrijske odpadne vode – ne glede na to, da dejansko ne gre za industrijsko temveč še vedno za kmetijsko dejavnost.

V primeru odločbe okoljskega inšpektorata podjetju Ocean Orchids je šlo za evidentno nesorazmeren ukrep glede na težo domnevne kršitve zakonodaje. Še več, šlo je za neodgovorno početje inšpektorata za okolje, ki je pod vprašaj postavil delovanje uspešnega slovenskega podjetja z več kot 40 zaposlenimi zaradi nepoznavanja ali neupoštevanja dejstva, da voda za zalivanje orhidej ne more imeti enakega statusa kot onesnažena odpadna voda v neki industrijski dejavnosti.  Ukrep okoljskega inšpektorata je škodljiv za lokalno okolje in prebivalce Prekmurja, iz katerega se je velik delež delovno aktivnega prebivalstva prisiljen dnevno voziti na delo v Avstrijo. Obenem tako delovanje okoljske inšpekcije negativno vpliva na odločanje ljudi, ki  razmišljajo o zagonu ali širitvi dejavnosti, ki bi v teh še posebej manj razvitih okoljih zagotavljala nova delovna mesta.

V primeru, da zakonodaja ni ustrezna, naj pristojno ministrstvo zagotovi takojšno pripravo in sprejetje ustrezne zakonodaje. Nesprejemljivo je, da bi posledice neustrezne zakonodaje nosila podjetja oz. zaposleni, sploh pa podjetja, ki so začela delovati v času, ko je veljala drugačna zakonodaja in uredbe in so se v letih svojega delovanja uspešno razvijala sledeč svoji viziji. Mar ne želimo, da uspešna podjetja z vizijo postanejo prihodnost Slovenije in ne nekaj, kar je potrebno z neživljenjskimi uredbami in predpisi ovirati ali zapreti?  Ali želimo še te žal redke posameznike, ki se odločajo za investicije v teh okoljih, odgnati v tujino? Zato v SLS pozivamo tako pristojna ministrstva kot predstavnike državnih ustanov in lokalnih skupnosti, da se pristopi k sistematičnemu in celovitemu urejanju razmer s ciljem, da kakovostno in uspešno delo postane cenjeno in podprto, grobi negativni odkloni od sprejemljivega ravnanja pa odločno sankcionirani.

 


Objavljeno: 26.07.2019