SLS predlaga spremembo kazenskega zakonika: Nezakonit prehod meje naj se kaznuje z 1 do 2 let zapora in denarno kaznijo

Ljubljana, 28. avgust 2019 – Predsednik SLS Marjan Podobnik in mag. varstvoslovja Manja Konkolič sta danes na novinarski konferenci predstavila vsebino sprememb predmetnih zakonov, ki jih bo SLS preko državnega svetnika SLS Marjana Maučeca posredovala v Državni svet RS (DS RS) s ciljem, da bi DS RS to vsebino obravnaval, sprejel in posredoval v sprejem Državnemu zboru RS.

Osnovni cilj sprememb zakonov je, da se v celoti zaustavi prihod nezakonitih migrantov v Slovenijo in prepreči zlorabe azilne zakonodaje. S tem namenom SLS predlaga spremembo kazenskega zakonika tako, da se v 308. členu kot kaznivo dejanje obravnava vsak nezakonit prehod meje in ne ne le nasilni prehod ali prestop meje z oborožitvijo. Sredstvo je v prvi vrsti klasifikacija vsakega nezakonitega prehoda kot kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom od 1 do 2 let in denarno kaznijo.

Predsednik SLS Marjan Podobnik je izpostavil, da SLS v ničemer ne spreminja svojega odnosa do beguncev, posebno do mater z otroki in starejših, ki prihajajo iz vojnih območij, za katere je potrebno v celoti ustrezno poskrbeti


Objavljeno: 28.08.2019