Medved pred šolo na Škofljici je skrajno opozorilo vladi, naj sprosti odstrel oz. odlov nevarnih zveri

Ljubljana, 5. september 2019 – Ob informaciji, da so včeraj opazili medveda v neposredni bližini osnovne šole na Škofljici, v SLS opozarjamo na nujnost takojšne sprostitve odstrela oz. odlova volkov in medvedov, ki napadajo oz. so opaženi v neposredni bližini domačij, šol in vrtcev. Če bo kljub vsem opozorilom Vlada RS vztrajala pri nasprotovanju odstrelu ali odlovu vseh tistih zveri, ki prihajajo oz. napadajo v neposredni bližini naselij, bo v primeru napada zveri na otroka ali drugo osebo s tragičnimi posledicami SLS zahtevala ugotavljanje materialne in kazenske odgovornost predsednika vlade, ministra za okolje in prostor in drugih objektivno in subjektivno odgovornih za sedanje stanje.

S ciljem, da se zmanjša potreba po odstrelu kot glavnem načinu za zmanjševanje populacije zveri, SLS po zgledih iz tujine predlaga ustanovitev regionalnega parka v strnjenih državnih kočevskih in snežniških gozdovih. Tja bi se lahko preselilo tudi del populacije volkov in medvedov iz okolij, kjer jih do slej ni bilo in predstavljajo velik problem za varnost ljudi in njihovega premoženja.


Objavljeno: 05.09.2019