SLS in Klub županov pri SLS sta ogorčena nad Vlado RS zaradi prenizkega financiranja občin

Iz razprave o višini sredstev posameznih proračunskih uporabnikov je razvidno, da se Vlada RS ne namerava niti približati takemu financiranju občin, ki bi zagotavljalo kritje vseh stroškov, ki nastanejo pri delovanju občin. Izračunani dejanskih stroškov po oceni vseh treh slovenskih združenj občin znašajo 668 EUR na prebivalca, Vlada RS pa je v izhodiščih za pripravo proračuna predlagala le 590 EUR na prebivalca in to v času, ko so zaradi gospodarske konjunkture proračunske možnosti ugodne in bi bilo možno in potrebno, da bi se ugodne razmere poznale tudi pri financiranju občinskih projektov od obnove občinskih cest, vodovodov, šol, vrtcev ipd.

 

Klub županov pri SLS in SLS sta ogorčena nad odločitvijo Vlade RS za prenizko financiranje občin in pričakujeta, da bo Vlada RS v nadaljnjem postopku sprejemanja proračuna zagotovila potrebna sredstva občinam in jim tako omogočila uspešno delovanje. To je še posebej utemeljeno ob dokazljivem dejstvu, da imajo sredstva za financiranje občin boljše učinke od državno vodenih projektov.


Objavljeno: 10.09.2019