Poslanka SLS Jasmina Opec: Nujen je resen razmislek o tem, kako čim bolj učinkovito povezati uradno in komplementarno medicino, da bo korist za bolnika kar največja

Ljubljana, 4. marec 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS je drugi dan zasedanja na 22. redni seji Državnega zbora RS k 7. točki dnevnega reda, to je na drugo obravnavo Predloga zakona o samozdravljenju, redni postopek, predstavila poslanka SLS Jasmina Opec:

»Bolj redko se zgodi, da kakšen predlog zakona v Državnem zboru RS obravnavamo na predlog skupine volivcev. Danes imamo na mizi kar dva. Prvi je predlog Zakona o samozdravljenju.

Kljub temu, da nas je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora RS opozorila na neusklajenost zakona s slovenskim pravnim redom in na poseganje zakona v številne druge zakone s tega področja, zaradi česar v Slovenski ljudski stranki tega zakona ne moremo podpreti, bi vseeno opozorili na dejstva, ki se nam zdijo pomembna ob obravnavi te tematike. Zagotovo se gre strinjati s trditvijo  predlagateljev, da si je človek že skozi zgodovino skušal pomagati sam s pomočjo nasvetov izkušenih ljudi in da je učinkovitost zdravljenja z uradnimi farmacevtskimi sredstvi močno odvisna od sodelovanja bolnika. Prav tako lahko mirno podpremo trditve, da tako v Sloveniji kot v svetu samozdravljenje pridobiva na pomenu. Da narašča uporaba domače lekarne, zelišč oziroma zdravilnih rastlin, kar potrjujejo tudi nekatere raziskave. Razlogov za to je po našem mnenju več, ne nazadnje ne moremo spregledati niti čedalje slabšega finančnega stanja zdravstvene blagajne. Ne moremo tudi mimo dejstva, da je slovenski trg zdravil brez recepta in alternativnih oblik zdravljenja brez resne regulative in nadzora ter da to področje potrebuje določene spremembe, še posebej, če upoštevamo rezultate raziskave 2009, ki jo je opravila Medicinska fakulteta Maribor, da kar 72 % ljudi uporablja samozdravljenje. Nujen je torej resen razmislek o tem, kako čim bolj učinkovito povezati uradno in komplementarno medicino, da bo korist za bolnika kar največja, pri tem pa bo posameznik soodločal o načinu svojega zdravljenja. Predlagatelj navaja, da gre v Predlogu zakonu o samozdravljenju tudi za zaščito ustavnih in človekovih pravic pred interesi korporacij ter pred nevarnostmi lobiranja in korupcije, s čimer bi se tudi lahko strinjali.
V Slovenski ljudski stranki, kljub temu, da zakon ni dobil zadostne podpore matičnega delovnega telesa, pozdravljamo namero predlagatelja, ki je z obema vloženima predlogoma zakonov o samozdravljenju in o konoplji za javnost odprl zanimive teme in spodbudil javno razpravo o pomembnih elementih zdravja, zato jih moramo z vso skrbnostjo v prihodnje urediti v največjo korist vseh državljanov.«


Objavljeno: 04.03.2014