Poslanica ob svetovnem dnevu hrane

Ob svetovnem dnevu hrane se želimo najprej zahvaliti vsem proizvajalcem visokokakovostnih kmetijskih proizvodov, ki so osnova slovenske gastronomske dediščine in kulture, ki je v Sloveniji na visoki ravni. Dokaz tega je tudi dejstvo, da bo Slovenija v letu 2021 nosila naziv Evropska gastronomska regija.

V SLS se zavzemamo za skrben odnos do vseh oblik varnosti državljanov v vsakodnevnem življenju,tudi s pomočjo nudenja visokokakovostne prehrane, ki je tudi najboljša zdravstvena preventiva. SLS se bo zavzemala, da bo Slovenija pridelala večino hrane doma in bo tako čim manj odvisna od svetovnih trgov in pretresov na njih, s čimer si bomo zagotavljali prehransko varnost, zato se bo zavzemala tudi za ohranitev kmetijske zemlje in njeno obdelanost, za trajnostno kmetijstvo z upoštevanjem vseh okoljskih, podnebnih in regionalnih značilnosti. S tako identiteto kmetijstva bo Slovenija oblikovala svojo zunanjo podobo in promocijo tudi v EU in širše.

Žalosti nas, da v obdobju, ko je državni proračun najvišji od osamosvojitve, v Sloveniji živi 268.000 oseb pod pragom revščine in tem ljudem kakovostna lokalno pridelana hrana ni cenovno dostopna.

Ostajamo goreči zagovorniki lokalno pridelane hrane, ki je najučinkovitejše orodje za odpravljanje lakote v svetu.

Ob svetovnem dnevu hrane vam želimo, da si vzamete čas in zaužijete skupen družinski obrok, da ne boste nahranili le trebuha, temveč tudi srce.


Objavljeno: 16.10.2019