Poudarki SLS na Kongresu EPP v Zagrebu

Zagreb, 21. november 2019 – Kongres EPP v Zagrebu z močnim zastopstvom evropskih državnikov dokazuje, da EPP kljub odprtim notranjim vprašanjem ostaja upanje Evrope kot skupnosti, ki jo povezujejo evropske vrednote miru, varnosti, solidarnosti, človekovo dostojanstvo, demokracija, enakost pred zakonom, pravna država, človekove pravice …

Eden največjih izzivov novega predsednika EPP Donalda Tuska in celotne EPP v naslednjem mandatnem obdobju bo vprašanje odločne opredelitve do zaščite Evrope pred rušilci evropske kulture in civilizacije, ki prihajajo v EU pretežno kot islamski skrajneži. SLS bo še naprej glede teh vprašanj zastopala jasna in odločna stališča, kot izhaja iz vsebine predlaganih zakonskih sprememb Kazenskega zakonika in Zakona o mednarodni zaščiti.

SLS verjame v uspešno prihodnost EPP, v kateri se bo prek svojega evropskega poslanca Franca Bogoviča in drugih predstavnikov tudi v prihodnje aktivno angažirala in uveljavljala svoja stališča, še posebno pri vprašanjih zaščite kmetov, kmetijstva in celotnega podeželja. Od ustreznih rešitev teh vprašanj je odvisna tudi prihodnost Slovenije kot države in kot družbe, saj današnji centralizem in iz tega izhajajoča neenakost ljudi zaradi mesta bivanja dobesedno dušijo razvoj številnih slovenskih območij, še posebej podeželskih. Zato SLS tako izpostavlja pomen ustanovitve pokrajin in prenosa pristojnosti ter sredstev iz državne na pokrajinsko in lokalno raven.

 


Objavljeno: 21.11.2019