Poslanec SLS Janez Ribič: V SLS podpiramo povečanje stopnje transparentnosti pri delovanju poslovnih subjektov, predvsem gospodarskih družb, ki so v posredni ali neposredni lasti države

Ljubljana, 4. marec 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS glede 5. točke dnevnega reda, to je na tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v okviru rednega postopka, je drugi dan 22. redne seje Državnega zbora RS predstavil poslanec SLS Janez Ribič:

»Še zadnjič je pred nami vsebinsko obširna in tudi izjemno pomembna novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je, kot vemo, v preteklih mesecih dvignila precej prahu. Poslanci Slovenske ljudske stranke smo bili predlogu zakona pozitivno naklonjeni vse od prve obravnave naprej. Aktivno smo se vključili tudi v pripravo amandmajev, ki so šli v smeri povečanja transparentnosti na področju preteklega in trenutnega poslovanja bank, ki so bile deležne ukrepov iz naslova predpisov o zagotavljanju stabilnosti bančnega sistema. Pri tem imam najbolj v mislih transparentnost terjatev, ki so že bile in še bodo prenesene s poslovnih bank na Družbo za upravljanje terjatev bank, tako imenovano slabo banko. V naši poslanski skupini smo zadovoljni, da nam je naproti prišla tudi vlada oziroma minister Virant, ki je s predlogi amandmajev, ki so nato bili sprejeti na seji odbora, jasno določil način in sistematiko javnega objavljanja prenesenih terjatev, čeprav je bilo v koaliciji, kot smo lahko razbrali, pri tem precej negodovanja in je bila takšna odločitev sprejeta s  stisnjenimi zobmi. V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke seveda nismo imeli nobenih zadržkov v zvezi z javnim razkritjem vseh ključnih informacij v zvezi s prenosom slabih terjatev na slabo banko. Še več, na nujni seji Odbora za finance in monetarno politiko, ki je bila sklicana na našo zahtevo, smo celo predlagali sklep, da se tretja obravnava predlaganega zakona opravi čim prej, s čimer bi omogočili hitrejše sprejetje in uveljavitev zakona. Do glasovanja o navedenem sklepu zaradi nepristojnosti odbora, žal, ni prišlo, a vendar je bil naš pritisk na koalicijo slišan. Poleg tega smo s kolegi iz SDS že v drugi obravnavi vložili amandma, ki bi omogočil tudi javno objavo informacij o kreditih, ki so po mednarodnih bančnih standardih razvrščeni v bonitetni skupini D in E in še niso bili preneseni na slabo banko. Zaradi milijardnih dokapitalizacij z javnimi sredstvi, ki so jih bile deležne banke, je po našem mnenju edino razumno, da postanejo javne tudi te informacije. Konec koncev se lahko za tem skrivajo različni nameni, zakaj določene terjatve niso prenesene na slabo banko, čeprav so dejansko vrednotene kot najslabše. Z namenom odprave kakršnihkoli dvomov v zvezi s temi terjatvami smo skupaj s kolegi iz SDS in Nove Slovenije ponovno vložili amandma k 8. členu predlaganega zakona, ki govori o javni objavi najslabše vrednotenih kreditov, ki še niso bili preneseni na slabo banko. V naši poslanski skupini bomo ta amandma seveda podprli. Podprli pa bomo tudi amandmaje poslancev Državljanske liste, ki so vložili vsebinsko zelo podobne amandmaje. Ob tem ne gre spregledati, da v koaliciji v zvezi s tem vprašanjem očitno ni enotnega stališča, kar nam v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke zbuja zaskrbljenost, da se celoten zakon v delu koalicije sprejema s figo v žepu. Upamo le, da so nameni resnično iskreni in nam je vsem v interesu, da se zagotovi popolna transparentnost poslovanja vseh poslovnih subjektov, ki so večinsko v posredni ali neposredni lasti države. V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke predlagani zakon seveda podpiramo, podpiramo povečanje stopnje transparentnosti pri delovanju poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, predvsem gospodarskih družb, ki so v posredni ali neposredni lasti države. Menimo, da bo tovrstno povečanje transparentnosti pripomoglo k bolj učinkovitemu upravljanju s premoženjem in finančnimi sredstvi navedenih subjektov, vendar si ne glede na to ne delamo utvar, da pri izvajanju zakona ne bo nobenih težav. Izogibanj in sklicevanj na takšne ali drugačne poslovne in druge skrivnosti bo nedvomno veliko. A trenutno nam ne preostane drugega, kot da zakon čim prej sprejmemo, uveljavimo in ga takoj začnemo izvajati. Časovna komponenta pri navedeni materiji, še posebej na področju enega ključnih procesov stabilizacije javnih financ – prenosa slabih terjatev s poslovnih bank na slabo banko – je pri tem zelo pomembna. Ti postopki že potekajo, so vse prej kot transparentni, zato je razkritje informacij o slabih terjatvah ter jasnejša opredelitev postopkov razkrivanja izjemnega pomena za nadaljnjo sanacijo slovenskega bančnega sistema in posledično za izboljšanje gospodarske klime pri nas. V naši poslanski skupini bomo podprli amandma opozicijskih strank k 8. členu ter tudi amandmaje poslanske skupine Državljanske liste, ki urejajo javno objavo informacij o najslabših kreditih, ki še niso bili preneseni na slabo banko. Upam, da bo temu sledila tudi koalicija. Kot rečeno, bomo v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke podprli predlagano novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.«


Objavljeno: 04.03.2014