V SLS smo zaskrbljeni, da bi se spomladi ponovili napadi zveri še v večjem obsegu

Ljubljana, 5. december 2019 – V SLS smo zaskrbljeni, da bi se zaradi neaktivnosti okoljskega ministrstva spomladi zgodili še obsežnejši napadi zveri kot letos. Odlok, ki omogoča poseganje v populacijo medveda in volka, tudi letos ne bo sprejet pravočasno, saj je 1. oktober že daleč za nami. To bo zelo ogrozilo ali celo onemogočilo ustrezno uravnavanje populacije z rednim odstrelom ali odlovom v najugodnejšem času. Razočaranje nad dolgotrajnostjo postopkov na Ministrstvu za okolje in prostor so pred dnevi  upravičeno izrazili tudi predstavniki Lovske zveze Slovenije.

SLS se je letos zelo angažirala v prizadevanjih za vzpostavitev takega ravnovesja v naravi, ki bi v čim večji meri zmanjšal škode na domačih živalih zaradi zveri in predvsem preprečil nevarnost, ki jo zveri v nekaterih okoljih prestavljajo za ljudi, še posebno za šoloobvezne otroke. Ocenjujemo, da so bili kot posledica naših aktivnosti, aktivnosti Sindikata kmetov Slovenije in civilnih iniciativ doseženi nekateri manjši premiki v pozitivno smer, ki pa nikakor niso zadostni. Predvsem pa skupaj z večino stroke opozarjamo, da neustrezno in nepravočasno reagiranje lahko privede do težko popravljivih in nepredstavljivih posledic prihodnjo pomlad. Zato še enkrat pozivamo Ministrstvo za okolje in prostor, da skladno s svojimi pristojnostmi prevzame odgovornost in z ustreznim odlokom  nemudoma omogoči nujno potreben reden poseg v populacijo medveda in volka.


Objavljeno: 05.12.2019