Rok Sedminek, predsednik SKZ pri SLS:  Alarmantno – v Sloveniji slabih 10 % evropskih medvedov!

Ljubljana, 5. december 2019 – Rok Sedminek, predsednik Slovenske kmečke zveze pri SLS, pozdravlja, da je Evropski parlament prisluhnil peticiji slovenskih ekoloških kmetov, ki jo je v imenu podpisnikov predstavil slovenski kmet z Gorenjske in član SLS, mag. Stanislav Bergant ter opozoril na problematiko povečanja števila zveri v Sloveniji, kar pa na določenih območjih resno ogroža živinorejo in kmetovanje v Sloveniji.

»Glede na danes predstavljene podatke v Evropskem parlamentu, se v Sloveniji nahaja kar slabih 10 % evropskih medvedov,« je osupel Sedminek po spremljanju skupne seje odborov Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja, okolje, javno zdravje in varno hrano ter peticije (odbori AGRI, ENVI in PETI), ki je bila posvečena problematiki zveri v Evropi. »To je alarmantno! In tako ni čudno, da je zaradi ogorčenosti in zaskrbljenosti kmetov prav v Sloveniji nastala peticija o zvereh, ki je s temi podatki in študijami še posebej trdno utemeljena,« pravi Sedminek.

Kot je bilo moč razbrati iz razprav številnih evropskih poslancev, so zveri, še posebej volk, velik problem tudi v drugih delih Evrope. »Zanimiv je podatek o ukrepih v Franciji, kjer ukrep za sobivanje z volkom predvideva kar 68.000 EUR na enega volka in kjer država letno za ta namen porabi več kot 30 milijonov EUR,« še kot navaja Sedminek.

Po njegovem prepričanju je sedanja okoljska politika na področju zveri nevzdržna in ogroža kmetijsko dejavnost v območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Posledica take politike je zaraščanje hribovsko-gorskih predelov, travnikov, izgube se kažejo tudi iz vidika biodiverzitete. Ob takšnih razmerah predvsem mladi na teh območjih v kmetovanju ne vidijo prihodnosti. »Evropska unija, predvsem birokrati iz EU se morajo odločiti, koga bodo varovali: zveri ali ljudi in naj prenehajo z zgrešeno politiko, ki povzroča konflikte v družbi!« je oster Sedminek, ki upa, da bo peticija slovenskih ekoloških kmetov za zmanjšanje števila zveri v Sloveniji, ki so jo danes ob aktivni podpori evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) predstavili v Evropskemu parlamentu, okrepila zavedanje v EU glede tega problema in vodila v sprejetje ustreznih ukrepov, da bomo lahko ohranili kmetije žive in s tem tudi podeželje poseljeno.

 

 


Objavljeno: 05.12.2019