Ob 50-letnici OZS, SLS izpostavlja pomen vključitve obrtnikov in podjetnikov v organe, ki odločajo o njihovih pogojih dela

 

 

Jutri bo minilo 50 let od ustanovitve predhodnice Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Sinoči jo je ob tej obletnici z visokim državnim odlikovanjem, ki ga je v imenu zbornice sprejel predsednik zbornice g. Branko Meh, na slovesnosti v Unionski dvorani v Ljubljani odlikoval predsednik RS g. Borut Pahor. Izbrana sta bila tudi letošnja obrtnik in podjetnik leta, Aleksander Gorečan in Peter Podlunšek. Ob 50-letnici OZS je predsednik SLS Marjan Podobnik v imenu SLS naslovil na predsednika OZS g. Meha in članice ter člane OZS naslednje voščilo in povabilo.

»Spoštovani g. predsednik Branko Meh, spoštovana ekipa vodstva, spoštovane članice in člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,

v svojem imenu in v imenu Slovenske ljudske stranke vam ob 50-letnici vaše organizacije iskreno čestitam. Uspešno delovanje vaše zbornice je v pomoč obrtnikom in podjetnikom pri ohranjanju in razvoju njihovih dejavnosti in je v mnogočem tudi zgled drugim podobnim organizacijam. Obrtniki in podjetniki predstavljate najvitalnejši del slovenskega gospodarstva, zaposlujete največji delež delovno aktivnih prebivalcev Slovenije in tudi v času nestabilnih notranjih in zunanjih razmer predstavljate glavno jamstvo za trajno in stabilno delovanje tudi vseh drugih sistemov v državi. V SLS podpiramo vaša prizadevanja za debirokratizacijo in zmanjšanje drugih bremen, ki ovirajo še uspešnejši razvoj obrti in podjetništva. Zavedamo se tudi, da boste v času verjetno prihajajoče nove gospodarske krize in posledično zmanjšanih prilivov v državni proračun pred izzivom, kako ohranjati uspešno delovanje vaših obrti in podjetij, tudi zaradi napovedanih novih davčnih obremenitev, ki jih moramo na vsak način skušati preprečiti.

Zato vam ob tej priložnosti kot stranka, ki je močno prisotna na lokalni ravni, v drugem domu parlamenta, Državnem svetu RS in s svojim poslancem v Evropskem parlamentu in ki je v preteklosti tudi v slovenskem parlamentu in Vladi RS že uspešno zastopala tudi obrtnike in podjetnike – med drugim smo v našem uspešnem mandatu 1997-2000 dosegli imenovanje Ministrstva za malo gospodarstvo – nudimo priložnost, da preko odprte skupne liste, ki jo pripravljamo tudi z drugimi deli civilne družbe, s svojimi uspešnimi obrtniki in podjetniki vstopite tudi v Državni zbor RS in tako okrepite neposredni vpliv slovenske obrti in podjetništva na oblikovanje vladnih odločitev.

Ob tej priložnosti vam, g. predsednik, vaši ekipi in vsem slovenskim obrtnikom in podjetnikom voščim lepo praznovanje praznikov, ki so pred nami in čimbolj mirno in vsestransko uspešno novo leto 2020.«

Marjan Podobnik

predsednik SLS


Objavljeno: 06.12.2019