Vodja Poslanske skupine SLS Mihael Prevc: S Predlogom zakona o inšpekciji dela upamo, da je narejen korak naprej k odpravljanju nespoštovanja določb zakonov in kolektivnih pogodb o pravicah delavcev

Ljubljana, 4. marec 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 6. točki dnevnega reda, to je na drugo obravnavo Predloga zakona o inšpekciji dela, je drugi dan zasedanja na 22. redni seji Državnega zbora RS predstavil vodja Poslanske skupine SLS Mihael Prevc:  

»V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke bomo z veseljem podprli dopolnjen Predlog zakona o inšpekciji dela, v upanju, da bo s tem narejen korak naprej k odpravljanju nespoštovanja določb zakonov in kolektivnih pogodb o pravicah delavcev, predvsem pri plačah in denarnih nadomestilih ter glede neplačevanja prispevkov za socialno zavarovanje. Seveda pa pričakujemo tudi boljšo učinkovitost na področju preprečevanja zaposlovanja na črno. Pomanjkljiv inšpekcijski nadzor in okrnjene pristojnosti inšpektorjev so bile v preteklosti zagotovo vzrok marsikateri kršitvi delovne zakonodaje. Kljub temu je treba zagotoviti tudi dovolj inšpektorjev, če želimo uresničiti cilje tega zakona. Tudi pomanjkanje ustreznih kadrov je bil zagotovo eden od vzrokov za številne krivice in razmah sive ekonomije ter dela na črno. Nekatere novosti bodo pomagale k učinkovitejšemu delu inšpekcije, podpiramo pa tudi novosti, ki pomagajo delavcem, kot je na primer ta, da inšpektor pri opravljanju nadzora v konkretnem primeru prizadetega delavca opozori, da je za odločanje pristojno Delovno sodišče in ga napoti na uveljavljanje pravic tja. Prav tako upamo, da bo k učinkovitejšemu delu inšpektorjev pripomoglo delo tako imenovanih strokovnih pomočnikov, ki bodo razbremenili inšpektorje določenih, predvsem administrativnih, del in opravil. Upamo tudi, da bo s sprejetjem stališč in priporočil za učinkovitejše delovanje inšpekcije dela in delo inšpektorjev doprinesel svoj del tudi tripartitno sestavljen strokovni svet inšpekcije dela pri pristojnem ministrstvu, da ne bo postal le še ena komisija oziroma en »neučinkovit« organ več. V kriznih razmerah in v času, ko imamo v državi prek 130.000 brezposelnih, se mora država zavedati, da potrebujemo učinkovit nadzor, da s tem preprečimo morebitne poskuse izkoriščanja stiske delavcev in brezposelnih. Ta zakon je vsekakor pomemben tudi v povezavi s preprečevanjem dela in zaposlovanja na črno, ki prinaša številne negativne posledice za delavce in državno blagajno. Dopolnjen Predlog zakona o inšpekciji dela prinaša rešitve, ki izhajajo iz prakse ter izkušenj iz preteklosti, in je usklajen tudi s socialnimi partnerji. Na seji matičnega odbora so bila sprejeta ustrezna dopolnila, zato kaže, da je to eden redkih zakonov, ki bo dobil soglasno oziroma splošno podporo poslancev.«


Objavljeno: 05.03.2014