SLS proti ukinitvi volilnih okrajev

Ljubljana, 23. januar 2020 – SLS proti ukinitvi volilnih okrajev, podpiramo kombiniran volilni sistem

V SLS podpiramo potrebne spremembe glede velikosti posameznih volilnih okrajev, da se zagotovi skladnost z zahtevami Ustavnega sodišča. Ukinitev volilnih okrajev pa bi po našem prepričanju zmanjšala možnost za enakovreden in uspešen nastop kandidatov iz okrajev izven državnih in regionalnih središč. To bi dodatno zmanjšalo možnosti za enakomeren razvoj celotne Slovenije, zato SLS ukinitve volilnih okrajev ne podpira.

Kot optimalen volilni sistem za Slovenijo SLS podpira kombiniran (večinsko proporcionalen) volilni sistem, kakršnega ima na primer Nemčija. Obžalujemo, da se ta rešitev v okviru razprav o spremembi volilnega sistema doslej ni obravnavala enakovredno z drugimi možnostmi.


Objavljeno: 23.01.2020