Okrogli mizi Kadrovska vrzel v Sloveniji na pot

Kdo bo delal?

Na straneh Slovenca (www.slovenec.org) je bila 5. decembra 2019 objavljena resolucija EPP Demografski izziv na podeželskih območjih eu – nikogar več ni!, v kateri smo lahko prebrali tudi naslednje.
»Mnoga področja, posebej podeželska … se soočajo s hudo izgubo mladih. Krčenje prebivalstva ima resne socialno ekonomske in politične posledice. … Tem področjem grozi padajoča spirala depopulacije, padajoča javna in zasebna vlaganja, krčenje prometnih povezav ter zmanjševanje izobraževalnih, socialnih in kulturnih uslug. Trgovine, banke in poštni uradi izginjajo, majhne šole se zapirajo.«

Slovenija postaja žalosten zgled takih področij, saj jo projekcije javnih izdatkov 2016 -2070, povezanih s staranjem, postavljajo na tretje najslabše mesto v EU, za Luksemburgom in Malto.
Polovica delodajalcev in dve tretjini velikih delodajalcev je leta 2019 občutila pomanjkanje kadrov. V 40% primerih se na njihov razpis ni prijavil noben kandidat, 21% delodajalcev je zaradi pomanjkanja kadrov moralo zavrniti naročila.

Slovenska ljudska stranka gleda naprej in je na primanjkljaj ljudi v Sloveniji javno opozorila že leta 2017 z okroglo mizo Koliko nas manjka?. Dala ji je za takratno stopnjo zavedanja velikosti primanjkljaja izzivalen podnaslov “Ali vlada Republike Slovenije skriva načrte za priseljevanje več kot 10.000 tujcev na leto?”. Leta 2018 je selitveni prirast tujcev znašal 17 169 oseb.
Zaradi premajhnega števila novorojenih od leta 1980 se bo stanje v prihodnjih letih in
desetletjih slabšalo, iz vladnih dokumentov in njenih gospodarskih načrtov pa ni videti, da bi se Vlada RS zavedala, da so za delovanje gospodarstva potrebni ljudje.
Zato sta Inštitut dr. Antona Korošca in SLS v sodelovanju z VSO pripravila okroglo mizo Kadrovska vrzel v Sloveniji – Zakaj v Sloveniji primanjkuje ljudi v delovni starosti?, ki bo v četrtek, 30. januarja 2020, ob 17. uri v prostorih VSO, Cankarjeva 11, Ljubljana.

Uvodoma bodo spregovorili, dr. Drago Čepar, bivši državni sekretar za družino (Pred
desetletji manj otrok, zdaj bistrih glav in pridnih rok), mag. Samo Hribar Milič, izvršni
direktor GZS (Kako to čuti gospodarstvo) in Franc Bogovič, evropski poslanec (Stanje v EU in njenih članicah). Pogovor bo povezoval Janez Podobnik.

Pogovor po uvodnem delu je namenjen izkušnjam, predlogom, vprašanjem in drugim komentarjem udeležencev.
Organizatorji bodo poskrbeli za objavo povzetkov in celotnih prispevkov, ki bodo
posredovani v za objavo primerni obliki.

Tokrat bo poudarek na učinkih demografskih dogajanj na uspešnost gospodarstva v Sloveniji in iskanju odgovora na vprašanje, ali je pomanjkanje ljudi v delovni starosti resna grožnja gospodarskemu razvoju. Sredi leta je predvidena okrogla miza, ki bo posvečena razpravi o potrebnih ukrepih.

Dr. Drago Čepar

 

Vabilo na okroglo mizo Kadrovska vrzel v Sloveniji – »Zakaj v Sloveniji primanjkuje ljudi v delovni starosti?«

Spoštovani!

 

SLS ima edina od slovenskih strank stoletno obzorje v preteklost, zato tudi v prihodnost. Naša skrb je usmerjena k dolgoročnemu razvoju in obstoju Slovenije in slovenstva.

Slovenska ljudska stranka se zaveda, da brez uspešnega gospodarstva ni razvoja in ne obstoja, gospodarstvo pa potrebuje ljudi. Leta 2017 smo naši okrogli mizi dali naslov  »Koliko nas manjka?«  in izzivalen podnaslov »Ali vlada skriva načrte za priseljevanje več kot 10 000 tujcev letno?«. Leta 2018 je selitveni prirast tujcev znašal 17 169 oseb.

Stanje se slabša, v javnosti in na Vladi RS pa ni zavedanja o resnosti in velikosti problema in še manj razprave in ukrepov za soočenje s temi  katastrofalnimi trendi. Zato smo pripravili najprej okroglo mizo o stanju, čez pol leta pa načrtujemo novo okroglo mizo, ki bo ponudila rešitve in potrebne ukrepe.

Inštitut dr. Antona Korošca in SLS v sodelovanju z VSO vas vabita na okroglo mizo  Kadrovska vrzel v Sloveniji – »Zakaj v Sloveniji primanjkuje ljudi v delovni starosti?«, ki bo potekala v četrtek, 30. januarja 2020, ob 17. uri v prostorih VSO, Cankarjeva 11, Ljubljana.

Uvodničarji: dr. Drago Čepar, bivši državni sekretar za družino, mag. Samo Hribar Milič, izvršni direktor GZS,  Franc Bogovič, poslanec v EU parlamentu.

Pogovor bo povezoval Janez Podobnik.

Vabimo vas, da to vabilo posredujete kolikor mogoče širokemu krogu, posebej gospodarstvenikov. Vsaka izkušnja bo koristna. Poskrbeli bomo za objavo ustne razprave, dobrodošli so pisni prispevki, ki jih lahko naslovite na: sls@sls.si.

Lep pozdrav in na snidenje,

Predsednik SLS Marjan Podobnik

Direktor Inštituta dr. Antona Korošca Primož Jelševar

 


Objavljeno: 27.01.2020