Slovenska resolucija o kmetijstvu je všečen dokument, ni pa zagotovljenega finančnega pokritja. Tudi ne za primer izrednih razmer, da bi lahko Slovenija zagotovila ustrezno samooskrbo s hrano

Ljubljana, 28. januar 2020 – Predlog resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva “Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021” je politično zelo všečno napisan dokument. Glede tega ji je težko kaj očitati. Ker pa se pripravljajo novi dokumenti, na čelu s strateškim dokumentom za novo finančno perspektivo EU 2021-2027 pa v SLS ugotavljamo, da bi bilo prav, da bi resolucija nakazala usmeritve, prioritete in politiko kako ohraniti slovensko kmetijstvo, povečati konkurenčnost in pridelavo, hkrati z izzivi, ki jih narekuje današnji čas. Tako pa se v SLS bojimo, da bo sprejemanje strateških dokumentov potekalo na način, ki ga poznamo iz preteklosti in bo temeljilo predvsem na zahtevnih administrativnih postopkih naših uradnikov.

Udejanjanje politike je povezano s financami. V SLS ugotavljamo, da proračun RS trenutno ne sledi novim izzivom v sami resoluciji, med drugim na področju okolja, divjadi in zveri ter digitalizacije. Na to so že opozorili tudi odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora RS, Državni svet RS in več nevladnih organizacij. Zato v SLS tudi pričakujemo, da bo Vlada RS v odstopu postregla s podatkom, koliko sredstev je potrebno za izvedbo resolucije, kolikšen bo pri tem prispevek proračuna EU in kolikšen proračuna RS.

Po mnenju SLS in predsednika društva Slovenske kmečke zveze Mirka Kosija mora Slovenija zagotoviti izrabo vseh potencialov za tolikšno povečanje samooskrbe s hrano, da bodo tudi v primeru kakršnih koli izrednih razmer, vsi slovenski prebivalci imeli zagotovljene dovolj slovenske hrane. Resolucija bi morala imeti to nedvoumno opredeljeno, proračun pa bi tudi za te namene moral imeti zagotovljena ustrezna finančna sredstva.

 

 


Objavljeno: 28.01.2020