Vodja Poslanske skupine Mihael Prevc: Pričakovali smo, da bo vlada tokrat predlagala celovitejšo ureditev vprašanja vojnih invalidnin, ne pa v odvisnosti od administrativnih, časovnih in drugih birokratskih pogojev

Ljubljana, 4. marec 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 4. točki dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih, skrajšani postopek, je drugi dan zasedanja na 22. redni seji Državnega zbora RS predstavil vodja Poslanske skupine SLS Mihael Prevc:  

»V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke gledamo na ta zakon kot na neke vrste popravo krivic, saj menimo, da se vse preveč mačehovsko obravnavajo vsi, ki so se borili za domovino. Pričakovali bi, da bodo take rešitve celovite in da med upravičence ne bodo prinašale novih delitev. Ugotavljamo pa, da bodo po uveljavljeni  dopolnitvi zakona do družinske invalidnine v mesečnem znesku 464 evrov upravičene le nekatere vdove. Predlog zakona namreč daje glede uveljavljanja pravic  bolj ugoden položaj le vdovam padlih borcev, ne pa tudi vdovam umrlih vojaških invalidov in drugih oseb, ki so umrle zaradi posledic bolezni, dobljene pri opravljanju vojaških dolžnosti. Na to razlikovanje opozarja tudi Zveza društev civilnih invalidov vojne za Slovenijo, pa tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora RS.

Kljub dodatni obrazložitvi vlade kot predlagatelja o tem, zakaj se predlog nanaša samo na nekatere vdove, v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke menimo, da bi morali gledati na vse vdove po umrlih za domovino enako. Vse vdove so izgubile moža, očeta otrok, zato bi določanje njihovih pravic morali obravnavati enako, ne pa v odvisnosti od administrativnih, časovnih in drugih birokratskih pogojev.
Poudariti želimo tudi dejstvo, da smo pričakovali, da bo vlada tokrat predlagala celovitejšo ureditev vprašanja družinskih invalidnin ter uredila tudi druga vprašanja, kot je na primer problem zamujenega roka za ureditev statusa vojnega invalida.
Zagotovo si veterani vojne za Slovenijo zaslužijo še eno priložnost za ureditev tega statusa, na kar smo večkrat opozorili, nazadnje pred kratkim ob obravnavi podobnega zakona kot je ta pred nami. Kljub zgoraj omenjenim pomislekom bomo poslanci Slovenske ljudske stranke novelo zakona podprli.


Objavljeno: 05.03.2014