Klub županov SLS podpira oblikovanje desnosredinske vlade

V sredo, 29. januarja 2020, je v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica potekala 3. redna seja Kluba županov pri Slovenski ljudski stranki.

 Na seji sta bila prisotna tudi predsednik SLS Marjan Podobnik in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec.

Po razpravi, ki je tekla o odprtih vprašanjih kmetijstva, gozdarstva in prehrane, o regionalizaciji Slovenije in problematiki v zvezi z okoljem in prostorom so župani sprejeli naslednje sklepe:

 • Pri noveli zakona o graditvi objektov je zahteva, da ministrstvo za okolje predlaga oprostitev plačila komunalnega prispevka za kmete pri novogradnji hlevov.
 • Pri zakonu o javnih naročilih naj se s kratkimi dobavnimi verigami pri preskrbi javnih zavodov omogoči prednost pri lokalni prehrani.
 • Zniža naj se cenzus za dodelitev sredstev za naravne nesreče kmetom in občinam glede na spremenjene pojave naravnih nesreč, ki prizadenejo manjša območja z večjo intenziteto škode.

V razpravi o aktualnih temah in odstopu Vlade RS so župani zavzeli sledeča stališča:

 1. Klub županov SLS po padcu vlade podpira oblikovanje desnosredinske vlade.
 2. Če bo prišlo do oblikovanja nove koalicije klub županov SLS podpira, da se Slovenska ljudska stranka, kot stranka z največ župani, državnimi svetniki in evropskim poslancem vključi kot pomemben člen podpore bodoče koalicije in omogoči aktivno sodelovanje v vladi.
 3. Pri pripravi nove koalicijske pogodbe naj se javno zaveže da:
 • bo nova koalicija določila višino povprečnine občinam glede na dejanske stroške,
 • da se spremeni zakonodajo, ki bo vrnilo združljivost funkcije županov, podžupanov s funkcijo poslanca,
 • da bo pristojnost za izdajatelje gradbenih dovoljenj prenesena na raven občin,
 • da se bo v pripravi operativnih programov za novo finančno perspektivo 2020-2027 dalo ključni poudarek financiranje infrastrukturnih projektov.
 1. V primeru predčasnih volitev Klub županov SLS poziva vse županje in župane, da v znak podpore za zagotovitev doseganja optimalnega volilnega rezultata, kandidirajo na skupni listi Slovenske ljudske stranke in NLS.


Objavljeno: 30.01.2020