Nagovor predsednika SLS Marjana Podobnika članom in simpatizerjem stranke

Spoštovani!

Slovenija se je zbudila v nov dan z novo vlado v glavnem izkušenih ljudi, ki so že v noči po imenovanju poprijeli za delo, v prvi vrsti zaradi izrednih razmer zaradi epidemije koronavirusa. V novi vladi sta na odgovorna mesta že imenovana tudi prva dva ljudska kandidata. Mag. Monika Kirbiš Rojs, ki vodi tudi odbor za kohezijo in skladni regionalni razvoj pri SLS, je postala državna sekretarka za kohezijo. Franc Kangler, ki je predsednik partnerske NLS, pa je postal državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve. Zavedamo se, da s prevzemanjem odgovornih funkcij prevzemamo tudi soodgovornost za delovanje nove vlade in prav je tako. Glavni odbor SLS je na zadnji seji v Logatcu enotno zavzel stališče, da SLS  podpira oblikovanje nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, saj verjamemo, da je to dobro za Slovenijo. Med drugim vsebina koalicijske pogodbe v veliki meri izraža ključne politične in programske usmeritve SLS. Ob tem pa smo pripravljeni, da v primeru potrebe vladni ekipi ponudimo svoje izkušene posameznike, ki so strokovnjaki na različnih področjih.

Koalicija, ki sestavlja novo vlado, ni koalicija sovraštva, kot so jo imenovali na protivladnih protestih še pred imenovanjem vlade, ampak koalicija upanja, saj sta se dve desnosredinski in dve levosredinski stranki, torej vrednostno in ideološko različne stranke, kljub razlikam uspele dogovoriti za vsebino delovanja nove vlade. Največji nasprotniki nove vlade se po mojem prepričanju ne bojijo morebitnega neuspeha, ampak uspeha nove vlade, saj bi v tem primeru po prihodnjih volitvah ta koalicija skupaj s SLS kot parlamentarno stranko(tudi sedaj smo po zakonu parlamentarna stranka zaradi našega evropskega poslanca Franca Bogoviča) verjetno imela vsaj 60 poslancev. Stranke, ki sestavljajo novo vladno koalicijo namreč lahko nagovarjajo velik del slovenskih volivcev od desnih in sredinskih do levosredinskih. Večina teh pa si v varnostno, gospodarsko in politično nepredvidljivih razmerah ne želi ponavljanja nestabilnosti, do kakršne je pripeljal odstop predsednika Vlade RS Marjana Šarca.

SLS ne želi špekulirati, kaj bi bilo v strankarskem smislu za nas najboljše v tem trenutku. Če bi namreč gledali samo na ozek strankarski interes, bi se SLS kot stranka, ki trenutno nima poslancev v slovenskem parlamentu, morala zavzemati za čimprejšnje volitve, da dobi priložnost za vstop v parlament. Prav tako bi SLS verjetno bolj koristilo, če bi do nove vlade, ki je nastala in bo delovala v zelo zahtevnih domačih in mednarodnih pogojih, vzpostavila opozicijsko držo in bi bila kritična do vsake najmanjše napake ali ne-optimalnosti delovanja posameznega ministra. Zame pa ni nobenega dvoma, da mora SLS kot zgodovinsko najpomembnejša slovenska stranka z več kot 100-letno zgodovino, ki ima trenutno v svojem klubu županov 42 županov in županj, 8 od 40 državnih svetnikov in evropskega poslanca,  podpreti rešitev, za katero verjame, da je najboljša za Slovenijo in njene ljudi. To pa je vsekakor oblikovanje večinske stabilne vlade z jasnim programom. SLS ob podpori in sodelovanju v novi vladi od le-te pričakuje, da bo odločno delovala za izvajanje programa, zapisanega v koalicijski pogodbi. Med programskimi točkami nove koalicijske pogodbe so tudi številne opredelitve, ki so dobesedno enake programu Slovenske ljudske stranke. To velja tako za področje razvoja kmetijstva, ohranjanje poseljenega in obdelanega podeželja; za podporo nadgradnji gozdno-lesne verige z razvojem lesno predelovalne industrije; za povečanje samooskrbe s hrano; za preprečevanje zlorab pri predelavi, označevanju in prodaji hrane; za ureditev vdovskih in kmečkih pokojnin; prizadevanje za decentralizacijo Slovenije s poudarkom na vzpodbujanju skladnejšega regionalnega razvoja; za krepitev avtonomije in izboljšanje položaja občin; za debirokratizacijo; za vključitev delovno sposobnih prejemnikov socialnih pomoči v sistem javnih del; za učinkovito varovanje državne meje; za dosledno spoštovanje azilnega postopka ,za zaščito slovenskega jezika in slovenske kulture in za številne druge programske točke.

Optimizem, da je SLS na dobri poti krepitve nas navdaja tudi zaradi sodelovanja vse več uglednih in vplivnih posameznikov, ki spremljajo naše delovanje in nam izražajo podporo tudi na srečanjih naših organov. Na zadnji seji GO SLS v Logatcu sta zbrane med drugim ponovno nagovorila in podprla SLS bivši predsednik Ustavnega sodišča RS dr. Ernest Petrič in predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik.

 

Epidemija nevarnega koronavirusa začasno praktično zaustavlja življenje v Sloveniji na mnogih področjih, zato smo prestavili tudi praktično vse napovedane in javno še ne napovedane množične aktivnosti SLS, od občnih zborov nekaterih zvez in OO SLS, sej regijskih odborov itd. Sejo IO SLS  in sejo SKZ pri SLS ter Društva SKZ pa bomo organizirali kot video-konference oz. pogovore preko Skypa ipd.

Ob tej priliki se na vse vas obračam s prošnjo, da nam pomagate čim hitreje vzpostaviti čim boljši in čim bolj učinkovit sistem neposredne komunikacije preko družbenih omrežij ipd. saj ne vemo, kako dolgo bodo izredne razmere trajale. Pa tudi sicer je v vašo, našo in skupno korist, da imamo vzpostavljen sistem, preko katerega boste o vseh naših glavnih stališčih obveščeni dobesedno v trenutku, ko bodo predstavljena javnosti, obenem pa boste lahko sodelovali s svojimi predlogi in mnenji.

Na vprašanja in prošnje naših članov smo ob velikem pomanjkanju razkužil  za zmanjšanje tveganja okužbe s koronavirusom, na domačem in tujih trgih dobili omejene količine teh sredstev, ki bodo delno verjetno dostopna že tekom prihodnjega tedna. O času in kraju, kjer bo možen nakup  razkužil vas bomo obvestili v ponedeljek ali torek, ko boste seznanjeni tudi s pogoji nakupa in načinom naročila. Pomagajmo si med seboj in dosledno upoštevajmo navodila pristojnih organov, kako čim bolje zaščititi sebe, bližnje in vse druge.

Vse dobro vam želim

Marjan Podobnik

Predsednik SLS

 

***

Izjava predsednika SLS Marjana Podobnika ob pobudi SLS za sprejetje kriznega zakona 

V SLS smo pred 16 dnevi prvič, včeraj pa drugi javno pozvali vlado RS k takojšnjemu sprejetju kriznega zakona za povečanje samooskrbe s hrano v Sloveniji. Zakon bi popolnoma razbremenil kmete nepotrebne birokracije, začasno bi suspendirali škodljiv in zbirokratiziran sistem javnih naročil za oskrbo šol, vrtcev, bolnišnic in drugih javnih zavodov z lokalno pridelano hrano, omogočil pavšalno obdavčitev, omogočil povsem prosto prodajo lokalno predelane hrane na ožjem območju pridelave… V preteklih letih se je za projekte iz programa SRIP hrana, katerega glavni navedeni namen je bil “povečati trajnostno predelavo hrane v Sloveniji” brez omembe vrednih učinkov razdelilo in zapravilo na desetine milijonov eur. Ker sem osebno sodeloval na preko 30 sestankih in srečanjih, namenjenih  “Pametni specializaciji – SRIP (strateško razvojno inovacijsko partnerstvo) Hran, s polno odgovornostjo trdim, da je šlo za zlorabo, saj v vsaj 70% dobljeni projekti nimajo realnih učnikov na povečanje trajnostne pridelave hrane v Sloveniji. Zato pozivam kmetijsko ministrico in gospodarskega ministra, da preprečita ponovitev takih scenarijev, sicer bo Slovenija (v veliki meri tujim podjetjem) še naprej delila milijone, ki bi jih morali nameniti za spodbudo za povečanje samooskrbe s hrano, ki je posebno pomembna v razmerah, kot jih imamo danes.
V izogib občutku, da govorim na pamet, izjavljam, da sem se z vsemi odgovornimi za SRIP Hrana in predstavniki odgovornih ministrstev pripravljen kadarkoli in kjerkoli javno soočiti na to in sorodne teme. Ne zaradi obtoževanja za nazaj, pač pa zaradi odgovornega dela za naprej.

 

 

 


Objavljeno: 14.03.2020