Slovenska ljudska stranka prek vodstva in svojih članov pomaga in podpira ukrepe za blažitev posledic pandemije koronavirus

SLS se v okviru možnosti na različne načine na državni in lokalni ravni vključuje v podporo projektom za zajezitev pandemije COVID-19 in za blažitev njenih posledic. Na nas se za pomoč obračajo nekateri člani, simpatizerji in tudi drugi s svojimi prošnjami in različnimi predlogi za delovanje v teh razmerah.

Zaradi omejenih možnosti smo se odločili, da bomo za pomoč najbolj potrebnim namenili sredstva, ki so bila sicer namenjena za organizacijo naše vsakoletne najbolj množične prireditve, torej Tabora SLS 2020.

S temi sredstvi smo v preteklih tednih organizirali izdelavo ter kupili nekatera zaščitna sredstva, posebno razkužila. V teh dneh smo jih, nekaj pa jih še bomo dostavili nekaj 100 posameznikom v glavnem iz kroga najbolj ranljivih, ki so zanje zaprosili in štirim domovom za starejše oziroma njihovim enotam.

Na javni poziv Zavoda RS za transfuzijsko medicino krvodajalcem, ker občutno primanjkuje krvi, še posebno krvne skupine 0, smo pozvali svoje člane k darovanju krvi.

Zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov za izvajanje karantene zaradi pandemije smo člane in simpatizerje, ki bi imeli in bi lahko oddali ustrezne prostore pozvali, naj se odzovejo. Trenutno je že na razpolago prvi tak objekt s 25 posteljami, o čemer so obveščena tudi pristojna ministrstva.
Kmetje s kobariškega, tolminskega in bovškega, ki so zaradi zapore meje z Italijo ostali brez kupcev za okoli 700 jagenjčkov Bovške ovce, so se na nas obrnili s prošnjo za pomoč. Po pozivu našim članom in simpatizerjem in pogovoru z nekaterimi podjetji smo uspeli dogovoriti odkup v Sloveniji, ki se izvaja v tem in naslednjih tednih.

Številne aktivnosti pa ob visoki samoiniciativnosti izvajajo tudi člani Kluba županov SLS in drugi nosilci odgovornih funkcij.

V SLS podpiramo aktivno in uspešno delovanje Vlade RS pri spopadu z pandemijo, veseli smo tudi v pomembnem delu konstruktivnega pristopa opozicije. Verjamemo, da iz te preizkušnje Slovenija, Slovenci in celotna družba lahko izidemo bolj povezani, bolj solidarni in zato tudi močnejši, čeprav se zavedamo, da je najtežje, vključno s hudo gospodarsko recesijo, še pred nami.


Objavljeno: 01.04.2020