STALEŽ ZVERI JE NUJNO TREBA ZMANJŠATI!

Odgovor Branka Tomažiča, predstavnika kmetov v DS RS in člana SLS na pritiske civilnodružbenih organizacij proti uravnavanju staleža zveri v naravi

V zadnjih dneh se pojavlja vse več pritiskov in tudi zavajajočih izjav v zvezi z novelo Zakona o interventnem odvzemu volka in medveda iz narave (ZIOMVN), ki jo je na mojo pobudo predlagal v sprejem Državni svet RS (DS RS), zato čutim dolžnost, da vnovič pojasnim razloge za ta predlog.

Predlog interventnega zakona za upravljanje z zvermi je bil s strani DS RS predlagan, saj pristojni do danes niso pripravili do oktobra 2019 obljubljene dolgoročne strategije in odločbe o odvzemu volka in medveda iz narave. Pet mesecev po preteku roka, ki so si ga sami postavili predstavniki pristojnih ministrstev in drugih služb ob sprejemanju ZIOMVN, se ni premaknilo nič. Obenem pa tudi naravovarstvene organizacije napovedujejo, da bodo izpodbijale odločbe o odvzemu zveri. Medtem smo že doživeli napade zveri na živino na dvoriščih in v hlevih. Rejci drobnice, lovci in lokalne skupnosti na podeželju v strahu pričakujejo vse večjo škodo in tudi ogroženost ljudi v pomladnih in poletnih mesecih. Z vložitvijo interventnega zakona (v predlogu števila odvzemov osebkov smo upoštevali smernice strokovnih inštitucij) smo želeli pristojne in splošno javnost spodbuditi k premisleku, ali nam volkovi pomenijo več od ljudi na podeželju, ohranjanja kulturne krajine in zagotavljanja sposobnosti samooskrbe s hrano. Tudi številni strokovnjaki poudarjajo, da je bila v zadnjih letih narejena napaka, ker se ni upravljalo z zvermi, kar je tudi za zveri na dolgi rok slabo. Prav tako lovci opozarjajo, da je odločbe potrebno izdati v času, ko se zveri lahko odvzema iz narave in ne poleti. Podpiram, da imamo gosto naseljene zveri v nenaseljenem delu strnjenih kočevskih in snežniških gozdov, nesprejemljivo pa je vztrajanje na nenormalno veliki populaciji celo v gosto naseljenih območjih Slovenije. Od pristojnih ministrstev pričakujem takojšnje in odločne ukrepe za zaščito ljudi na podeželju in njihovega premoženja. Slovenski lovci in kmetje smo skozi zgodovino dobro gospodarili ter sobivali z volkom in medvedom, zato ne potrebujejo visokoletečih študij, ki enostransko prikimavajo civilnodružbenim organizacijam. Potrebujemo pa možnost, da s tem uspešnim sobivanjem nadaljujemo s čim manjšo škodo za ljudi in živali.

 

Branko Tomažič, član DS RS za področje kmetijstva, član SLS


Objavljeno: 07.04.2020