Čestitke ob mednarodnem dnevu gasilcev

Danes goduje sveti Florijan, zavetnik gasilcev. Simbol mednarodnega dneva gasilcev je rdeč in moder trak. Rdeča barva simbolizira ogenj in modra vodo. Te barve imajo tudi reševalne službe po vsem svetu.

V SLS podpiramo ohranjanje in utrjevanje prostovoljnega gasilstva v Sloveniji. Prostovoljni gasilci so v vsaki skupnosti, kjer obstajajo pomembna in največkrat osrednja povezovalna, kulturno – družabna sila, ki je prvenstveno v plemeniti službi varstva pred naravnimi nesrečami ter nudi pomoč, ko do njih pride.

Ob tej priložnosti v SLS iskreno čestitamo vsem gasilcem in izrekamo zahvalo za vso požrtvovalno delo.


Objavljeno: 04.05.2020