Podpredsednik SLS in poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Franc Bogovič ob dnevu Evrope

Robert Schuman, francoski krščanski demokrat, politični mislec in aktivist, dvakratni francoski predsednik vlade, je bil ključna oseba za izgradnjo povojnih evropskih in čezatlantskih institucij in razmerij. S svojo deklaracijo z dne, 9. maja 1950, ki predstavljala rojstvo združene Evrope, in ta dan danes praznujemo kot dan Evrope, je eden od ustanoviteljev Evropske unije. S svojo deklaracijo je tedaj francoska vlada pozvala Nemce in vse druge evropske države, naj skupaj z demokratičnim upravljanjem premogovništva in jekla skupaj in demokratično upravljajo v prvi nadnacionalni skupnosti v Evropi s petimi ustanovnimi institucijami. 18. aprila 1951 je šest članic ustanoviteljic podpisalo Pariško pogodbo (1951), ki je bila osnova Evropske skupnosti za premog in jeklo. Tako je Schumanova deklaracija, sprejeta 9. maja 1950, temelj, na katerem je zgrajena povojna Evropa. In zato praznik Evrope praznujemo 9. maja vsako leto.

Kriza v Evropi je bila po 2. svetovni vojni neizmerna. Preživetih strahot, grozodejstev nešteto. Vendar, zaradi modrih voditeljev, tudi v Nemčiji in Italiji, ki so v tistih letih po 2. svetovni vojni vizionarsko videli, da je večja moč narodov, ki so se stoletja vojskovali, v povezovanju in sodelovanju, v solidarnosti, tisto sporočilo, ki mu moramo slediti tudi danes in jutri. Trenutna koronavirusna kriza nima tako tragičnih posledic, kot jih je na svojih ruševinah pustila 2. svetovna vojna. Bo pa imela velike posledice za način življenja, kot smo ga poznali in živeli do pandemije. Verjamem, da v Evropi tudi danes premoremo dovolj modrih in vizionarskih voditeljev ter evropskih državljank in državljanovi, da bomo izzive soočanja s koronavirusno krizo znali modro upravljati v dobro Evropejk in Evropejcev, v dobro naše povezane, prijateljske in solidarne Evrope.

Solidarnost v EU je ena temeljnih vrednot. Na njej stoji ali pade Evropska unija, ki je največji mirovni projekt na svetu po 2. svetovni vojni in pred njo. In to solidarnost daje Evropska unija v ospredje tudi zdaj, ko pandemija še vedno traja, in ko vsi skupaj v EU pričakujemo drastično gospodarsko ter posledično socialno krizo v EU.

To je naša zaveza in dolžnost. Vsakega proevropskega politika, proveropskega evropskega državljana.  

Za Evropo, kontinent z najboljšo kakovostjo bivanja na svetu, se moramo boriti vsak dan na vseh ravneh našega življenja. Evropski način življenja ni samoumeven, sam od sebe dan, zato je naša skupna skrb in prizadevanje, da ga ohranimo in krepimo tudi v prihodnje, tudi po težkih izzivih trenutne pandemije.


Objavljeno: 09.05.2020