Ob svetovnem dnevu boja proti nasilju nad starejšimi: Izkoristimo nauke epidemije covid-19

Ljubljana, 15. junij 2020 – Ob svetovnem dnevu boja proti nasilju nad starejšimi SLS poziva, da v polnosti izkoristimo izkušnje, ki smo jih pridobili v času epidemije novega koronavirusa. V času hitrega širjenja virusa smo se mnogi začasno odpovedali druženju s starejšimi člani naših družin, saj smo se zavedali, da spadajo v rizično skupino, in v kolikor dobijo virus, se najverjetneje zanje ne bo dobro končalo. Ta skrb naj nas spremlja tudi danes in jutri.

Čas epidemije je pokazal tudi, da so med nami mnogi starejši, ki so osamljeni, in da smo kot družba v naglici življenja nanje pozabili ali jih potisnili ob rob. Prav tako se je še dodatno osvetlilo kritično pomanjkanje namestitvenih kapacitet in osebja v domovih za starejše.

Nujno je, da se vzpostavi učinkovit sistem dolgotrajne oskrbe, ki pa naj ne zajema le domov za ostarele temveč tudi na ustrezen način urejene privatne namestitvene kapacitete. Ureditev oskrbe starejših na način, da bi bila le-ta ena izmed dodatnih dejavnosti na kmetijah, kjer bi poleg zdrave hrane, namestitve in drugih nujno potrebnih pogojev za bivanje, bili starejši deležni tudi aktivnega preživljanja prostega časa, po svojih željah in zmožnostih pa bi lahko tudi pomagali pri oskrbi živali, urejanju okolice in drugih opravilih ter s tem ohranili občutek lastnega smisla in vključenosti v družbo, verjamemo, da bi v veliki meri pripomogel tudi k preprečevanju nasilja nad starejšimi. Kajti nasilje niso zgolj udarci in žaljivke, temveč tudi osamljenost in vse ostalo, kar povzroča tako telesno kot duševno trpljenje. Občutek manjvrednosti in odvečnosti, strah in sram pa so najpogosteje tisti dejavniki, zaradi katerih starejši trpinčenje le redko prijavijo.

Opozarjamo, da je ena izmed oblik nasilja nad starejšimi tudi evtanazija, ki postavlja starejše pred občutek, da bo nekdo zaradi poenostavitve lastnega življenja poskušal skrajšati njihovo življenje. Zato v SLS odločno nasprotujemo legalizaciji evtanazije in poudarjamo, da je mogoče posamezniku zagotoviti pravico do lepe in dostojne smrti tudi brez uveljavitve te nevarne in nedomišljene ideje. Kot alternativo izpostavljamo odgovornost države, da  vzpostavi pogoje za kakovostno usposabljanje kadrov, kakovostno paliativno nego, in na ustrezen način obvešča javnost o pravicah in možnostih pacientov.


Objavljeno: 15.06.2020