Miroslav Kosi: Jutri je nov dan

Ljubljana, 22. junij 2020 – Vsak dan se lahko spominjamo nekega dogodka, dejanja, izrečenega. Tako se približuje obletnica izrečene teze predsednika predsedstva iz leta 1991: »Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan.« Danes, 29 let kasneje, ko ponovno živimo v razmerah, kot jih še nikoli prej ni bilo (takrat samostojnost domovine, danes okoliščine povezane z virusom COVID-19) je posledica odločitev politike, ki ni bila pripravljena prisluhniti svojim državljanom, stroki ter ostalim dobro mislečim za našo skupnost – DRŽAVO, velika ranljivost družbe.

Prepričanje v visoko tehnološko družbo je na rob preživetja pripeljalo vsa ostala področja gospodarstva, še zlasti kmetijstvo, kjer se ni hotelo ali pa ni znalo upoštevati multiplikativnih učinkov le-tega (lastna hrana, poseljenost, urejenost pokrajine, socialna varnost, …). Govoriti o »samooskrbi« je veliko krat zgolj zavajanje, kajti statistični podatki se lahko uporabljajo in upogibajo po meri uporabnika. Prav tako se je pomembno tudi zavedati, da beseda preskrba pomeni nekaj drugega kot samooskrba. Preskrba pomeni le to, da je hrano mogoče kupiti v trgovini, ničesar pa ne pove o tem, od kje je hrana prišla.

Z resno strategijo v kmetijstvu, ki bi zajemala tako pridelavo, predelavo, kratke transportne poti, skrb za zdravo hrano predvsem za ranljive skupine (otroci, oboleli, starejši, …) se trenutno ne ukvarja nihče. Zato nas na tem področju čaka velika naloga, da združimo interese, si določimo jasen cilj ter vse pokazatelje storjenih napak na prehojeni poti zadnjih 30 let poskušamo omiliti ter se vsaj približati državam v regiji, ki so bile nekoč krepko za nami, pa so nas kljub temu prehitele.

Če pa se bodo sedanje izredne razmere še nadaljevale, pa bo kljub podcenjeni pridelani lastni slovenski hrani verjetno zmanjkalo denarja za »poceni uvoženo hrano od drugod«.

V upanju, da je še ostalo dovolj »zdrave kmečke pameti« med nami, sem prepričan v rek »nikoli ni prepozno«, da se zavemo, da delitev na naše in vaše v tem obdobju virusa COVID-19 ni produktivna in ne prinaša željenih rezultatov.

Zato si želim, da se vsak, ki lahko kakorkoli vpliva na pozicioniranje Slovenije v globalnem svetu, ozre okrog sebe, se vpraša o vlogi  Slovencev v lastni državi in ne išče zgolj lastnih interesov, brez da bi zrl tudi v usodo svojih otrok in lastnega naroda.

Samo s sodelovanjem je možno narediti to deželo lepšo, boljšo in bolj prijazno.

Miroslav Kosi, Predsednik Društva SKZ- Slovenska kmečka zveza


Objavljeno: 22.06.2020