RO SLS Slovenska Istra in Kras: Problematika motornih vozil v naravnem okolju zahteva vključevanje vseh deležnikov

Koper, 4. avgust 2020 – Na občinski odbor SLS Postojna se obračajo kmetje, lastniki parcel in gozdov, ki jim je z vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju povzročena škoda. Opažajo namreč drastično povečanje voženj z enduro in kros motorji na področju Pivške kotline in Javornikov. Zaradi velikega povečanja teh vozil prihaja do sporov med lastniki zemljišč in vozniki.

V zadnjih letih je to območje, ki je vabljivo za vožnjo v naravi, obremenjeno tudi z vikend moto turizmom iz Italije. Prihajajo skupine enduro motorjev, štirikolesnikov in ostalih terenskih vozil, ki jih prebivalci opažajo vse od Postojne do Snežnika ter naprej proti Blokam.

Zakonodaja sicer prepoveduje vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju, vendar oškodovani lastniki zemljišč ocenjujejo, da kršitev nihče ne sankcionira, tudi zaradi same velikosti terena. Kmetje in drugi lastniki zemljišč se sprašujejo, čigava je odgovornost, če se motorist poškoduje na njihovi zemlji. Še vedno velja miselnost: »Vse je naše«, kar pomeni, da se lahko vsak prosto sprehaja in vozi po lastnini nekoga drugega. Najbolj zaskrbljujoče pa je, da na »svoji« sprehajalni poti puščajo odpadke, lomijo veje in uničujejo pridelke.

Obremenitev okolja, ki jo povzročajo motokros in enduro motoristi,  je mogoče delno omiliti s sodobnimi motokros poligoni na določenih področjih, kjer je obremenitev za ljudi, živali in okolje najmanjša. Vendar, dokler ja za vožnjo po motokros stezah zainteresiranih le cca. 5% motoristov, to ne predstavlja rešitve problema.

Nekateri za urejanje problematike predlagajo vinjete, drugi aplikacijo za pametne telefone, ki bila tudi nadzorna in varnostna varovalka. (Tu bi lahko voznik videl, na katerem območju so nevarnosti, kje si lahko da duška z vrtenjem zadnjega kolesa v prazno ipd.)

Zaenkrat nimamo učinkovite rešitve, ki bi vključevala lokalno skupnost in lastnike zemlje, z dobrimi praksami iz tujine pa nismo dovolj seznanjeni. Planinci, kmetje, lovci in še kdo bodo verjetno zagovarjali striktno prepoved teh voženj, saj popravilo poškodovanih poti za zdaj ostaja na plečih lastnikov. AMZS, vozniki in društva, v katerih so vozniki, pa bodo morda predlagali določena degradirana območja, ki bi bila  namenjena za vožnjo z motorji in štirikolesniki.

V RO SLS ISTRA in KRAS pogrešamo pogovore v smeri iskanja rešitev.  Trenutna situacija ni v korist nikomur, saj poglablja konflikte, širi slabo voljo in uničuje naravo. Prepričani smo, da lahko le skupaj s strokovno in laično javnostjo ter lokalnimi prebivalci, kmeti in drugimi lastniki zemljišč poiščemo ustrezne rešitve, ki bodo ustrezno odgovorile na potrebe motoristov kot tudi lokalnih prebivalcev in hkrati varovale naravo.


Objavljeno: 04.08.2020