Slovenska kmečka zveza pri SLS (SKZ pri SLS) predstavila predsedniku Vlade RS g. Janezu Janši zaskrbljujoče razmere v številnih panogah slovenskega kmetijstva

Ljubljana, 27. avgust 2020 – Včeraj je na pobudo SKZ pri SLS predsednik Vlade RS g. Janez Janša sprejel delegacijo SKZ pri SLS, v kateri so bili predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek, predsednik Društva SKZ Miroslav Kosi in član vodstva, mlad ekološki kmet Žiga Kršinar.

Predsedniku Vlade so predstavili zaskrbljujoče stanje v številnih panogah slovenskega kmetijstva, od številnih živinorejskih panog do zelenjadarstva, vinarstva in gozdarstva ter dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. Te zaskrbljujoče in za mlade nestimulativne razmere so glavni razlog za opuščanje kmetovanja, odhod mladih v mesta in v tujino, slabo stanje na področju samooskrbe s hrano in marsikje tudi zaraščanje podeželja. K temu prispevajo tudi vse večji problemi z zvermi, zaskrbljenost zaradi možnosti dodatnih nepremičninskih davkov in tudi neustrezen status kmetov, ko gre za reševanje posledic pandemije COVID-19.

Posebno velik problem predstavlja vsesplošna zbirokritiziranost, ki številne kmete odvrača od namere za začetek ali povečanje tržne pridelave kmetijskih pridelkov.

Predsednik Vlade RS je izrazil razumevanje za zaskrbljenost predstavnikov SKZ pri SLS in poudaril, da so med projekti iz obsežnega svežnja finančnih podpor tudi projekti za kmetijstvo in razvoj podeželja. Med drugim gre za projekte za podporo trženja lokalno pridelane hrane, podporo povezovanju kmetov in podpora tehnološkemu posodabljanju kmetij. To bo vzpodbudilo tudi male in srednje kmete, da se bodo lažje odločali za tržno pridelavo, kar bo posledično ob uspešnem delu večjih in dobro opremljenih kmetij pripomoglo tudi k bistvenemu povečanju samooskrbe s hrano. Le ta pa je posebej v razmerah, kot smo ji bili priča ob pandemiji COVID-19, za državo in vse državljane izjemnega pomena. Gospod Janša je tudi izpostavil, da Vlada že pripravlja ukrepe za debirokratizacijo na številnih področjih, s polno resnostjo bodo pristopili tudi k debirokratizaciji na področju kmetijstva. 


Objavljeno: 27.08.2020