Predstavitev knjige Danijela Navodnika o meji med Slovenijo in Hrvaško ob mednarodnem dnevu pismenosti

Ljubljana, 8. september 2020Z zavedanjem pomena tako pismenosti in jezika kot tudi ozemeljske celovitosti, dobrih med sosedskih odnosov in pomena pravičnih meja je SLS ob mednarodnem dnevu pismenosti na sedežu stranke SLS organizirala predstavitev knjige g. Danijela Navodnika z naslovom »Pravična razmejitev med Slovenijo in Hrvaško na območju Svobodnega tržaškega ozemlja«. S to knjigo avtor dokazuje, da je bila razsodba arbitražnega sodišča do Slovenije izrazito krivična.

Od leta 1967 po predlogu Unesca 8. septembra obeležujemo mednarodni dan pismenosti. Po podatkih UNESCA še vedno vsaj 773 milijonov odraslih po svetu trpi zaradi pomanjkanja osnovne pismenosti.

Nepismenost pa ni le problem tretjega sveta. Raziskave o bralni pismenosti odraslih med 16. in 65. letom starosti, ki so bile izvedene med letoma 2013 in 2016, so pokazale, da kar 25,8 odstotkov Slovencev nima najosnovnejšega znanja pismenosti, medtem ko visoko stopnjo pismenosti dosega le 5,6 odstotkov –  s tem je slovenska pismenost daleč pod povprečjem.

Za SLS je ena izmed najpomembnejših vrednot ohranjanje slovenskega jezika. Čeprav se zavedamo, da se jezik skozi čas neizogibno spreminja, je vendar treba narediti vse v naši moči, da ga ohranimo lepega, komunikacijo pa na slovnično in pravopisno visoki ravni. Odgovorna uporaba slovenščine, negovanje maternega jezika je stvar vseh državljanov in je izrednega pomena za ohranjanje etničnega območja, prav tako kot je ozemeljska celovitost izrednega pomena za ohranjanje suverenosti naroda.


Objavljeno: 08.09.2020