SNZ pri SLS: Nesprejemljiv pritisk ministrov Sveta Evrope na Slovenijo v zvezi z manjšinami

Ljubljana, 26. september 2020Ministri Sveta Evrope so v nedavni izjavi priporočili Sloveniji, da naj izboljša položaj madžarskega in italijanskega jezika v slovenskih medijih, kulturi, šolah in na televiziji ter naj kot manjšinske jezike prizna tudi srbščino, hrvaščino, nemščino in romščino.

Priporočilo ministrov Sveta Evrope bo v Evropi zbudilo vtis, da je prebivalstvo Slovenije sestavljeno iz vrste avtohtonih manjšin, med katerimi ima slovenski del te pestre multikulturne populacije privilegiran položaj in da pripadnike ostalih narodov te multikulturne družbe na nek način zatira. Resnica je seveda povsem drugačna. Manjšini sta samo dve in predstavljata zelo majhen del slovenske populacije, obenem pa sta dobro zaščiteni. Svet Evrope se je spravil nad napačno državo, na Slovenijo, ki je v odnosu do svojih dveh avtohtonih manjšin več kot zgledna. 2243  pripadnikov italijanske manjšine ima – prav tako kot 6243 pripadnikov madžarske manjšine –  po avtomatizmu svojega predstavnika v parlamentu. Še več, pripadniki italijanske in madžarske manjšine imajo na državnozborskih volitvah dva glasova, torej so oni privilegirani pred večinskim prebivalstvom. 120 tisoč Slovencev v Italiji lahko o takem avtomatizmu samo sanja.

Drugih avtohtonih manjšin v Sloveniji ni. So samo posamezniki, ki so prišli v našo državo, kjer so iskali in dobili delo. Kar se pa tiče Romov, so dokazljivo privilegirani glede prejemov socialnih transferjev, saj številni dela zmožni Romi ne iščejo zaposlitve, pač pa brez dela prejemajo socialna nadomestila. Prav tako številni Romi svojih otrok ne pošiljajo v šole, kar je v nasprotju s slovensko zakonodajo. V tem primeru so v neenakovrednem položaju Slovenci in drugi, nikakor pa ne Romi.

Če bi enaka merila, kot bi  po mnenju ministrov Sveta Evrope morala veljati v  Sloveniji,  bila veljavna recimo tudi za Nemčijo, potem bi v tej državi, poleg nemščine in seveda turščine moralo biti na ducate uradnih jezikov od arabščine do čečenščine. Seveda si Svet Evrope Nemčiji ali Franciji ne bi dovolil deliti tako absurdnih nasvetov.

V Slovenski narodni zvezi pri SLS zato svetujemo slovenski vladi, da naj se ne ozira na zlonamerno in  absurdno priporočilo te organizacije in evropske sogovornike seznani z realnim stanjem v Sloveniji in v naših sosednjih državah.

Borut Korun, predsednik Slovenske narodne zveze pri SLS


Objavljeno: 26.09.2020