SLS ob svetovnem dnevu pošte odločno nasprotuje nadaljnjemu zapiranju poštnih poslovalnic in podpira druge zahteve slovenskih poštarjev

Ljubljana, 9. oktober 2020 – V SLS že dlje časa opozarjamo na dejstvo, da zapiranje poštnih poslovalnic v manjših krajih in zmanjševanje števila poštarjev pod mejo operativnosti, ne zagotavlja več enake obravnave vseh državljank in državljanov Slovenije. Gre tudi za grobo kršitev Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2), ki v 5. členu določa: Republika Slovenija v javnem interesu zagotavlja vsem uporabnikom poštnih storitev na njenem celotnem ozemlju pod enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno izvajanje univerzalne storitve, ki se sme prekiniti le zaradi višje sile ali v razmerah, nevarnih za dostavljavca. Zato pozivamo vse deležnike vključene v izvajanje univerzalnih poštnih storitev, da sedejo za skupno mizo in najdejo sistemske in dolgoročne rešitve.

Na nas se obračajo mnogi prebivalci, še posebno s podeželja, tako župani in drugi predstavniki lokalnih skupnosti, kot drugi posamezniki, ki so razočarani, ker je pošta v njihovem kraju zaprla poslovalnico in ker poštne pošiljke zamujajo tudi po več dni. Prav tako so se na nas v lanskem letu obrnili slovenski poštarji z zahtevo za zmanjšanje njihove obremenjenosti in ohranitev obstoječih poštnih poslovalnic. V SLS smo v prepričanju, da je izpolnitev zahtev slovenskih poštarjev neposredno tudi v interesu  ohranitve kakovosti življenja ljudi v odročnih in manjših krajih, njihove zahteve podprli.

Ne glede na to, da so bile stavkovne zahteve poštnih uslužbencev do neke mere izpolnjene, se stanje ni bistveno spremenilo in poštne poslovalnice se še naprej zapirajo, saj je zahteva za 10 % donosnost na kapital pri delovanju Pošte Slovenije še vedno v največji meri na plečih poštarjev in na račun znižanja kakovosti življenja ljudi, ki živijo v manjših in odročnejših krajih.

Glede na vse skoraj navedeno smo prepričani, da je 51. let po tem, ko je bil 9. oktober na kongresu Svetovne poštne zveze (SPZ) (Universal Postal Union – UPU) razglašen za svetovni dan pošte, čas za sistemsko rešitev. Pošta je imela in še vedno ima (ne glede na spreminjanje poštnega sektorja v veliki meri povezanega z digitalizacijo) veliko vlogo v vsakdanjem in poslovnem življenju ljudi ter v svetovnem družbenem in gospodarskem razvoju.

SLS zato poziva odgovorne, da nemudoma zaustavijo uničujoč trend zapiranja poštnih poslovalnic, in tako zagotovijo ljudem na podeželju in tudi v posameznih mestnih četrtih uporabo poštnih uslug, ki so zelo pomembne za dvig kakovosti življenja.


Objavljeno: 09.10.2020