V SLS se zavedamo prispevka žensk pri kmetovanju in varni oskrbi s hrano

Ljubljana, 15. oktober 2020 – Danes obeležujemo svetovni dan kmetic, s katerim Organizacija združenih narodov (OZN) skuša pozornost širše javnost usmeriti na problematiko mladih žensk v kmetijstvu.

V SLS se zavedamo prispevka žensk pri kmetovanju in varni oskrbi s hrano, zato si je SLS v mandatu 1997-2000 prizadevala in uspela doseči državno pokojnino, ki je bila posebno pomembna za kmečke žene, ki so praviloma po desetletjih napornega dela ostale brez vsega. Ker je bila ta državna pokojnina ukinjena, si bo SLS odločno prizadevala za čimprejšnjo njeno ponovno uveljavitev. Opozarjamo, da še vedno kar 39 % podeželskih žensk dela na družinskih kmetijah, in da status zakoncev, ki pomagajo pri izvajanju dejavnosti kot družinski člani, v več državah EU ni pravno priznan in zato ne prejemajo nobenega dohodka in je le 30 % upravljavcev in lastnikov kmetij žensk.

Kmečka ženska na kmetiji nosi mnoge vloge: je menedžerka oz. organizatorka dela, nabavni referent, organizator prehrane in kuhar, animator, mama in učitelj, predvsem pa jedro in hrbtenica kmečkih družin, s tem pa tudi življenja na podeželju na sploh.


Objavljeno: 15.10.2020