SLS ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na nujnost doslednega reševanja težav invalidov

Ljubljana, 3. december 2020Združeni narodi so 3. december za mednarodni dan invalidov razglasili z namenom, da bi v družbi spodbujali boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v družbo. Dejstvo žal ostaja, da mnogi invalidi še vedno nimajo enakega dostopa do zdravstvenega varstva, da je veliko pomanjkljivosti na področju izobraževanja in zaposlovanja invalidov in da so invalidi pogosto izključeni iz vsakodnevnih dejavnosti. Invalidi so žal tudi velikokrat izvzeti iz postopkov odločanja in sprejemanja ustrezne zakonodaje. V ta namen bo SLS na naslednjih parlamentarnih volitvah ponudila priložnost za nastop na volitvah in izvolitev v DZ RS invalidom posameznikom in njihovim organizacijam.

SLS poziva vse pristojne k ustreznemu naslavljanju problematike, povečanju deleža sofinanciranja nujne opreme za dostojno življenje invalidnih oseb s strani ZZZS in dosledno reševanje težav z dostopnostjo za gibalno ovirane in druge invalide. Ob tej priložnosti pozdravlja akcijo Zveze delovnih invalidov Slovenije v okviru projekta ”OBČINA PO MERI INVALIDOV”, ki vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in  za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov.

Ob tej priložnosti SLS želi opozoriti tudi vsakega posameznika, starše, vzgojitelje in učitelje, da pri vzgoji in tudi z lastnih zgledom prispevajo k oblikovanju strpne in vključujoče družbe.


Objavljeno: 03.12.2020