Slovenski popis prebivalstva naj vključuje tudi narodnost in veroizpoved

Ljubljana, 11. februar 2021 – Slovenci smo preživeli srednjeveške kuge, napade turških konjenikov, prestali smo dve svetovni vojni z vsemi uničujočimi posledicami. V vseh teh hudih časih, smo bili živ nacionalni organizem, ki se je trdovratno in uspešno upiral vsem sovražnim silam. Sedaj, ko ni več vojn in ko se znamo uspešno postaviti po robu tudi sodobnim »kugam«, je slovenstvo zopet ogroženo.

K nam, posebno intenzivno v nekatere dele Slovenije, se leto za letom priseljujejo ljudje drugačne civilizacijske pripadnosti, ki se nočejo naučiti niti slovenskega jezika in tako kažejo nespoštljiv odnos do svoje nove domovine, zaradi česar je v nekaterih mestih zahtevano npr. znanje albanščine kot pogoj za zaposlitev učiteljev ali zdravstvenega osebja.

Po drugi strani so predstavniki prevladujoče destruktivne ideologije Slovenkam desetletja dopovedovali, da ne smejo biti »stroji za rojevanje«, da je imeti dva ali več otrok znak zaostalosti.

Ženska naj ne bo mati, naj dela kariero, pa čeprav bo narod, ki mu pripada, zato izginil. Rezultat tega je, da ima povprečna mlada slovenska družina samo po enega otroka. Če k temu prištejmo še intenzivno izseljevanje Slovencev, je stanje še toliko bolj zaskrbljujoče. Učinki vseh teh dejstev so jasni – odstotek Slovencev v slovenski državi nenehno pada in samo vprašanje časa je, kdaj bomo v lastni državi postali manjšina.

Ker je slovenska država nastala zaradi volje slovenskega naroda in ker smo Slovenci tudi med osamosvajanjem  tvegali svoja življenja, da bi dosegli ta cilj,  imamo  pravico vedeti, kaj se z našim narodnim telesom dogaja. To pomeni, da imamo pravico poznati statistične podatke o gibanjih, o rasti in upadanju prebivalstva.

V Slovenski narodni zvezi pri SLS zato pričakujemo od pristojnih, da bodo pri izpeljavi popisa prebivalstva svojih državljanov ponovno uvedli postavko nacionalnost in veroizpoved. Od slovenske države pričakujemo, da bo še izboljšala družinsko politiko in z bolj premišljenimi pristopi zagotavljala potrebno delovno silo gospodarstvu. Posebno izpostavljamo pomen vzpostavitve čim bolj enakih pogojev za življenje in delo v vseh slovenskih regijah, saj je to eden od predpogojev za zaustavitev izseljevanja mladih in drugih, ki si v tujini iščejo boljše življenjske pogoje.

Borut Korun, predsednik Slovenske narodne zveze pri Slovenski ljudski stranki


Objavljeno: 11.02.2021