Pobuda za poimenovanje ulice po Jožefu Krajncu

V petek, 12. 2. 2021, je  Borut Korun, predsednik Slovenske narodne zveze pri SLS, vložil pobudo za imenovanje ene izmed novih ulic v Velenju po Jožefu Krajncu, pomembnem pravniku in politiku 19. stoletja.

Jožef Krajnc se je rodil pred točno 200 leti, 17. 2. 1821, v Škalah pri Velenju. Po končani gimnaziji v Celju je leta 1845 zaključil študij prava v Gradcu. Ob službovanju v upravi je leta 1847 opravil izpit za kazenskega sodnika in deloval kot sodnik v Gradcu. Leta 1849 je doktoriral in do leta 1853 v Gradcu predaval pravo v slovenskem jeziku. Dokončal je prevod Občega državljanskega zakonika v slovenščino. Zaslovel je kot avtor prvega sistematičnega prikaza in komentarja takratnega avstrijskega civilnega prava.

Deloval je tudi kot politik in bil leta 1848 v slovenjegraškem okraju izvoljen za poslanca v avstrijskem državnem zboru. Kot član ustavnega odbora se je zavzemal za enakopravnost slovenščine z nemščino in za združitev slovenskega dela Štajerske s Kranjsko, kar bi pomenilo korak v smeri Zedinjene Slovenije, ter za  odpravo kmečkega podložništva.

Jožef Krajnc se je med drugim zavzemal tudi za enakopravnost slovenskega jezika v šolah in na sodiščih. Vir slike: Wikipedija.

Jožef Krajnc je zaradi svojega, slovenstvu naklonjenega političnega delovanja, žrtvoval kariero, ki bi je, če bi deloval konformistično, gotovo bil deležen, tako pa se je zameril oblastem, kar ga je stalo obljubljene profesure v Gradcu. Odšel je v Romunijo, pozneje v Innsbruck in nazadnje v Prago, kjer je leta 1875 umrl in kjer je tudi pokopan.

Jožef Krajnc je nekoč že dobil spominsko obeležje, ploščo na cerkvenem zidu v Škalah  (Cerkev sv. Jurija ), ki je, zaradi rudarjenja, skupaj s cerkvijo potonila v nastajajočem škalskem jezeru. Dvestoletnica rojstva je ponovno primerna priložnost za ohranitev spomina na tega velikega Velenjčana in Slovenca.


Objavljeno: 13.02.2021