Ali bomo Slovenci lačni?

Ljubljana, 31. marec 2021: Slovenska ljudska stranka je z zaskrbljenostjo sprejela informacijo o izjemno nizkem deležu, ki je v Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO) namenjen pridelavi hrane in povečanju slovenske samooskrbe s hrano. Od začetnih predlogov in zahtev za okoli 400 milijonov evrov sredstev, ki bi omogočila prilagoditev slovenskega kmetijstva novim razmeram in zahtevam, je bilo do pred kratkim predvidenih zgolj 76 milijonov evrov. Z najnovejšimi spremembami pa naj bi bilo številne nujne ukrepe v kmetijstvu s ciljem povečati samooskrbo in zadržati mlade na kmetijah, predvidenih le še 38 milijonov evrov. Obžalujemo ta podcenjujoč odnos do izjemno pomembnega vzpostavljanja pogojev za povečanje samooskrbe s hrano in to v času, ko zaradi morebitnih popolnih zapor meja, hrana postaja ob zdravilih strateško najpomembnejša dobrina.

V SLS pričakujemo, da bodo v nadaljnjih usklajevanjih in prerazporeditvah tako v okviru Načrta za okrevanje in odpornost kot tudi iz drugih virov dobili projekti za povečanje samooskrbe s hrano in ohranitev obdelanega in poseljenega podeželja bistveno večjo težo kot doslej, sicer se lahko zgodi, da bomo Slovenci lačni.


Objavljeno: 31.03.2021