Novinarska konferenca ob 33-letnici SLS

Marjan Podobnik: »Kot pred 33. leti tudi danes SLS deluje povezovalno«

Ljubljana, 11. maj 2021 – Na današnji novinarski konferenci pred jutrišnjo 33-letnico ustanovitve SKZ, današnje SLS, so novinarjem spregovorili predsednik SLS Marjan Podobnik, podpredsednica SLS Suzana Lara Krause in predsednica GO SLS Darija Jamnik. Marjan Podobnik je uvodoma predstavil dogodke pred 33. leti, ko je bila 12. maja 1988 na pobudo dr. Franca Zagožna in iniciativnega odbora Zveze slovenske kmečke mladine na velikem kmečkem in ljudskem zborovanju v Unionski dvorani v Ljubljani ustanovljena Slovenska kmečka zveza kot prva demokratična politična stranka po drugi svetovni vojni na slovenskih tleh. Poudaril je, da je takratna SKZ kot najbolj organizirana novonastala stranka pomagala ustanavljati tudi občinske odbore drugih novonastalih strank, s ciljem uspešnega nastopa DEMOS-a na volitvah, kar je DEMOS-ovi vladi omogočilo vodenje glavnega političnega cilja DEMOS-a, to je osamosvojitev Slovenije. Izpostavil je, da je DEMOS uspel, ker so se za sodelovanje uspele dogovoriti politično različne stranke in posamezniki. Tudi osamosvojitev Slovenije je bila povezovalni projekt. Uspel je, ker so vrednostno in ideološko različne stranke in posamezniki povezali moči za uresničitev zgodovinskega cilja Slovencev, ustanovitev samostojne države. V nadaljevanju je predstavil glavne današnje cilje Slovenske ljudske stranke. Povedal je, da je SLS po dveh neuspehih na volitvah v slovenski parlament uspela strniti vrste ter danes predstavlja najmočnejši člen gibanja Povežimo Slovenijo. Temu gibanju je s ciljem, da bi lahko do mest odločanja prišli najboljši, najuspešnejši in najbolj kompetentni posamezniki, ne glede na vrednostno opredelitev, dala na razpolago tudi svojo močno in razvejano infrastrukturo. Danes gibanje Povežimo Slovenijo že povezuje 51 županov in županskih list, 402 mestna in občinska svetnika, 9 državnih svetnikov, 3 državne sekretarje in evropskega poslanca. Izmed teh bodo številni tudi kandidirali na skupni listi Povežimo Slovenijo, kjer so med drugim pripravljeni kandidirati tudi dr. Ernest Petrič, dr. Franc Pohleven, glasbenika Oto Pestner in Janez Per, številni prepoznavni podjetniki, kmetje, okoljevarstveniki, zdravniki, predstavniki mlade generacije, invalidi, upokojenci in drugi. Zato bo po Podobnikovem mnenju gibanje Povežimo Slovenijo za državnozborske volitve ponudilo eno najmočnejših list kandidatov, pa tudi zelo ugledno osebo za kandidata za mandatarja. Temeljno poslanstvo gibanja Povežimo Slovenijo je vzpostaviti sodelovanje ter povezati Slovence in vse slovenske državljane na temelju medsebojnega spoštovanja, spoštovanja Ustave RS in spoštovanja različnosti v vrednostnih opredelitvah. Na tem temelju želijo graditi gospodarsko uspešno državo in socialno pravično družbo zadovoljnih ljudi. Izpostavil je tudi odločno zavračanje komunikacije z osebnimi žalitvami, sovražnostjo in nestrpnostjo.

Med programskimi prioritetami pa je med drugim izpostavil prizadevanje za obdelano in poseljeno podeželje, ki zagotavlja polno samooskrbo Slovenije z zdravo, doma pridelano hrano; za čim večjo predelavo našega lesa v Sloveniji do čim višje stopnje obdelave in čim večje dodane vrednosti, s ciljem vzpostavljanja novih delavnih mest in razvoja manj razvitih območij; za zaščito okolja ob zagotavljanju trajnostnega razvoja; za sistematično zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja, za popolno debirokratizacijo države in vzpostavitev pogojev za uspešno delovanje vseh gospodarskih in negospodarskih sistemov in podsistemov, v korist ljudi.

Podpredsednica SLS Suzana Lara Krause je poudarila, da se uspešno izkoriščanje slovenskih razvojnih  možnosti lahko doseže samo s povezovalno in sodelovalno držo ter ob skupnem iskanju rešitev za sedanjost in prihodnost.

Predsednica GO SLS Darija Jamnik pa je poudarila pomen medsebojnega sodelovanja z namenom kakovostnejšega življenja. Kot primer je izpostavila SKZ pri SLS, ki pomaga povezovati kmete in podjetnike v različnih panogah s ciljem čim uspešnejšega skupnega nastopa v dobro vseh.


Objavljeno: 11.05.2021