USPEH DOLGOLETNIH PRIZADEVANJ SKZ PRI SLS: KMETJE NE BODO VEČ OBVEZNI DAVČNI ZAVEZANCI

Ljubljana, 12. maj 2021

Vlada RS je sprejela spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o dohodki pravnih oseb in Zakona o dohodnini pravnih oseb. Spremembe vseh treh zakonov naj bi prinesle poenostavitve, lažje obračunavanje davkov za davčne zavezance, lažje kupovanje za potrošnike in večjo konkurenčnost v gospodarstvu.

V Slovenski kmečki zvezi pri Slovenski ljudski stranki (SKZ pri SLS) in Društvu SKZ – Slovenske kmečke zveze smo veseli, da so bila naša in druga prizadevanja za izboljšanje položaja kmeta, kmetijstva in podeželja bila upoštevana. Naši izvoljeni svetniki v Svetu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) ter državni svetnik RS za kmetijstvo Branko Tomažič so bili med prvimi in najodločnejši, ki so opozorili na problem debirokratizacije v kmetijstvu ter da je nujno potrebno kmeta razbremeniti. Sprememba Zakona o davku na dodano vrednost je zelo pomembna za kmete, saj ne bodo več obvezni davčni zavezanci. Sprememba zakona ukinja prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV. Še vedno pa bodo imeli možnost postati davčni zavezanec, če bodo to želeli. Do sedaj so bili davčni zavezanci tisti, ki so imeli več od 7.500 eur prometa. Hkrati pa ohranja možnost pavšalnega nadomestila. Predlog tega zakona naj bi se začeli uporabljati s 1. julijem 2021. Sprememba obsega tudi več poenostavitev. Med drugim tudi, da izročitev računa ne bo več obvezna (obvezna ostaja izdaja računa), za davčne zavezance obrazci ne bodo več obvezni s predpisi, za novega davčnega zavezanca ne bo več obvezna registracija pred prvim prometom, itd.

S svojim programom in dejavnostjo si bo SKZ pa tudi SLS še naprej odločno prizadevala za obdelano in poseljeno podeželje, ki bo zagotavljalo polno samooskrbo Slovenije z zdravo, doma pridelano hrano in za čim večjo predelavo našega lesa v Sloveniji do čim višje stopnje obdelave in čim večje dodane vrednosti, s ciljem vzpostavljanja novih delavnih mest in razvoja manj razvitih območij. Vztrajali bomo pri nadaljnji popolni debirokratizaciji, ki je nujna za uspešno izkoriščanje potencialov, ki jih ima slovensko kmetijstvo ter podeželje in je predpogoj za obstoj mladih na kmetijah.

SKZ pri SLS

Društvo SKZ-Slovenska kmečka zveza


Objavljeno: 12.05.2021