Delovna mesta in redno plačilo za opravljeno delo so najboljša socialna politika

Ljubljana, 21. maj 2021 – Slovenska ljudska stranka vztraja pri uresničevanju ključnega programskega dokumenta slovenske osamosvojitve in državnosti – »Majniške deklaracije 1989« – zato si aktivno prizadeva za uresničenje njenega še nerealiziranega cilja, 3. alineje 3. točke: »3. Glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost je slovenska država lahko utemeljena le na: …družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije.«

Za vsako razvito družbo je potrebno vzpostaviti zdravo in učinkovito gospodarstvo in nato na tej osnovi graditi odgovorno in sočutno socialno ter zdravstveno politiko. Za kakovostno delovanje vseh družbenih podsistemov pa potrebujemo najboljše možne človeške vire, ki jih vse preveč zanemarjamo na račun parcialnih osebnih interesov odločevalcev v izobraževalnem podsistemu.

Naš kratkoročni cilj je sprejeti ukrepe za povišanje dodane vrednosti in s tem omogočiti višje plače. Naloga odgovorne politike je poiskati konsenz in ustvariti pogoje za konkurenčnost podjetij v Republiki Sloveniji in s tem tudi možnost za delovna mesta vsem državljankam in državljanom.

Konkurenčnost podjetij je zagotovilo ohranitve obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest, ki pa nam hkrati omogoča tudi blaginjo. Prepričani smo, da so le nova delovna mesta in redno plačilo za opravljeno delo najboljša sociala.


Objavljeno: 21.05.2021