Učinkovit sistem prekvalifikacije težko ali nezaposljivih je nujen

Ljubljana, 26. maj 2021Učinkovito gospodarjenje s človeškimi viri je osnovni dejavnik gospodarskega razvoja. Slovenski šolski sistem se prepočasi prilagaja času in tako še vedno proizvaja kadre, ki so težko zaposljivi ali pa sploh niso zaposljivi. Hkrati se soočamo z množico težko ali nezaposljivih, ki so posledica neusklajenosti med izobraževanjem in trgom dela v preteklosti.

Kljub posameznim naporom in uvajanju posameznih programov za prekvalifikacijo pa zatečeno stanje terja sistemske rešitve, sicer se z mrtve točke ne bomo mogli premakniti. Na eni strani trpijo posamezniki, ki ne morejo najti ustrezne zaposlitve in se zato počutijo odvečne in nekoristne, na drugi strani pa gospodarstvo mora uvažati kadre od drugje. Država tako utrpi dvojne stroške: po financiranju šolanja nezaposljive osebe mora nato zagotoviti še sredstva za socialne transferje.

Poleg nezaposljivosti mladih pa se istočasno soočamo tudi z izzivom starajočega se prebivalstva. S poviševanjem starostne meje za upokojitev in spreminjanjem potreb trga dela, nastaja dodatna množica težko ali nezaposljivih oseb. Eden od ustreznih načinov reševanja te problematike je tudi dopolnilno izobraževanje delovne sile na različnih poklicnih ravneh z različnimi potrebami po znanju.

V SLS zagovarjamo in si bomo prizadevali za oblikovanje sistema za prekvalifikacijo in dodatno izobraževanje s poudarkom na pridobivanju digitalnih spretnosti. Sistemsko reševanje pa zahteva tudi transparentno obveščanje o možnostih in mora vsakemu posamezniku omogočati osebni razvoj v skladu z njegovimi sposobnostmi. Za zagotavljanje sistematičnih programov prekvalifikacije bo potrebna sodobna nova različica pravne podlage, predvsem pa oblikovanje in sledenje strateškim usmeritvam na področju izobraževanja in zaposlovanja.


Objavljeno: 26.05.2021