SLS podpira kmečki protest in izraža zadovoljstvo, da so vztrajna prizadevanja vzpodbudila prve resne pozitivne spremembe za kmetijstvo

Ljubljana, 26. avgust 2021 – Včerajšnji kmečki protest, v katerem so kot nosilci sodelovali tudi številni člani SLS, bo očitno prinesel prve resne pozitivne vladne spremembe za slovensko kmetijstvo. Po besedah kmetijskega ministra dr. Jožeta Podgorška se sredstva za plačilo na hektar kmetijskih površin ne bodo zmanjšala, zagotovljen pa bo tudi del potrebnih sredstev za investicije v kmetijstvu za prilagajanje novim tržnim in podnebnim razmeram.

Ta delna pozitivna sprememba pri odnosu Vlade RS do kmetijstva je bila dosežena zaradi usklajenega in skupnega delovanja vseh glavnih stanovskih, strokovnih in drugih organizacij, ki se zavedajo pomena slovenskega kmetijstva za zagotavljanja samooskrbe s hrano ter obdelanega in poseljenega podeželja. Zato čestitamo vsem sodelujočim partnerjem, ki so se kljub posameznim različnim pogledom uspele uskladiti v zahtevah, ki so za slovenske kmete in večjo samooskrbo s hrano najpomembnejše.

Za uresničitev obljubljenega in za dosego drugih pozitivnih sprememb bo izredno pomembno, da se usklajeno delovanje ohrani tudi v prihodnje.

Marjan Podobnik

Predsednik SLS

vir slik: Vestnik.si, Vecer.si


Objavljeno: 26.08.2021