SKZ pri SLS: Trenutni položaj slovenskega kmeta je bolj zaskrbljujoč kot kadarkoli v zadnjih 30 letih

»Ali se bomo slovenski kmetje še pravočasno zbudili in stopili skupaj ter ne bomo več hlapci birokratom, temveč ponosni gospodarji, ki spoštujejo druge ljudi in druge poklice, zahtevajo pa tudi spoštovanje zase in za svoj poklic?!« se sprašuje podpredsednik Slovenske Kmečke zveze pri Slovenski ljudski stranki Marko Cigler, ki je včeraj, 17. novembra 2021, gostoval v oddaji Komentar na Nova 24TV. V nagovoru je izpostavil alarmantne razmere v številnih kmetijskih panogah, ki predstavljajo glavno gonilno silo slovenskega kmetijskega podeželja.

»Slovenski kmetje skrbijo tako za pridelavo hrane, kot za ohranjanje kulturne dediščine, obdelanost raznolike pokrajine in obstoj slovenskega naroda. Mogoče se marsikdo ne zaveda, da je trenutni položaj slovenskega kmeta bolj zaskrbljujoč kot kadarkoli v zadnjih 30 letih. Zaradi togosti kmetijske politike so onemogočena vlaganja v tehnološko posodobitev kmetij in dvig produktivnosti, kar je osnovni pogoj, da ohranimo poseljeno podeželje in nadaljevanje kmetijske dejavnosti mladih prevzemnikov kmetij,« opozarja Cigler in nadaljuje, da je slovenski kmet primoran prodajati po ceni, ki mu jo določijo drugi verigi in posledično nastaja vedno večje nesorazmerje. 

»V kolikor se nemudoma ne zgodijo spremembe na tem področju, lahko pričakujemo še večje opuščanje kmetijske dejavnosti. V času, ko bi morali izvesti prilagajanje slovenskega kmetijstva novim okoljskim in tržnim razmeram, skrbeti za ohranitev mladih na kmetijah in povečati samooskrbo z lokalno hrano v Sloveniji in regiji EU ter ohranjati obdelano in poseljeno podeželje, se ukvarjamo s tem, ali bo slovenski kmet sploh preživel,« je zaskrbljen Marko Cigler in dodaja, da je za pospešitev razvoja slovenskega kmetijstva nujno potrebno zagotoviti toliko sredstev, kolikor jih je potrebno za rešitve. »Če lahko v naši državi namenjamo maksimalna finančna sredstav za strateške infrastrukturne projekte, jih moramo v maksimalni meri nameniti tudi za kmetijstvo, povečati samoosrkbo z lokalno pridelano hrano ter ohraniti podeželje obdelano in poseljeno.«

Oddaja KOMENTAR na Nova24TV. Gost: Marko Cigler


Objavljeno: 18.11.2021