SKZ pri SLS pozdravlja zagotovitev 310 milijonov evrov dodatnih sredstev za kmetijstvo in prekinja organizacijo vseslovenskega kmečkega protesta

Vodstvo vlade je včeraj, 1. decembra, na pogovorih s predstavniki kmetov zagotovilo dodatna sredstva za kmetijstvo v višini 310 milijov evrov (100 mio + 210 mio). V SKZ pri SLS so na osnovi tega začasno prekinili aktivnosti za vseslovenski kmečki protest.  

Na podlagi predloga SKZ pri SLS za dodatnih 380 milijonov evrov sredstev za kmetijstvo, ki je bil podan v okviru razprav o strateškem načrtu SN SKP 2023 – 2027  in soglasno podprt na Svetu KGZS, trenutno odobrena sredstva predstavljajo pomemben pozitiven premik v odnosu vlade do slovenskega kmetijstvaPriča smo namreč alarmantnim razmeram v številnih panogah slovenskega kmetijstva, ki predstavljajo glavno gonilo razvoja slovenskega podeželja, saj kmetje skrbijo tako za pridelavo hrane kot za ohranitev kulturne krajine, obdelanost raznolike pokrajine in obstoj slovenskega naroda. 

Dodatna sredstva bodo omogočila investicije v dvig produktivnosti in vsaj delno pripomogla k okoljskim prilagoditvam in zagotovile vlaganja na postavki dobrobit živali.

Če bodo dodatna sredstva tudi pravilno usmerjenabodo številne srednje velike in tudi manjše kmetije lahko vzpostavile pogoje, ki bodo mlade vzpodbudile, da ostanejo na kmetijah. Sredstva bodo koristila tudi živilsko – predelovalni industriji, ki bo svoj razvojni potencial lahko nadgrajevala le, če bo celostno strateško razvita primarnakmetijska proizvodnja, torej kmetije, ki zagotavljajo surovinsko osnovo.

V SKZ pri SLS izražajo zadovoljstvo, da je enoten nastop različnih kmečkih organizacij in politični pritisk pripomogel k prvemu koraku drugačnega odnosa države do kmetov in kmetijstva. Ob tem pa ponovno izpostavljajo, da brez sistematične ustrezne obravnave tega sektorja Sloveniji lahko grozi, da bi v primeru daljše zapore meja več sto tisoč ljudi doletela lakota. Zato bo SKZ pri SLS vztrajala na zagotavljanju pogojev, ki bodo omogočila polno prehransko varnost vsega prebivalstva s hrano, pridelano v Slovenijo. 

landscape, nature, wilderness, mountain, meadow, mountain range, cow, cattle, herd, pasture, grazing, livestock, cows, mountains, alps, grassland, plateau, alm, ecosystem, mountain meadows, dairy cows, natural environment, mountainous landforms, cattle like mammal


Objavljeno: 02.12.2021