V primeru daljšega zaprtja meja bi bili v Sloveniji lačni

Na današnji novinarski konferenci, ki jo je organizirala Slovenska kmečka zveza pri SLS na stojnici ob Prešernovem spomeniku v Ljubljani, so predsednik Slovenskem kmečke zveze pri SLS Marko Cigler, državni svetnik za področje kmetijstva Branko Tomažič, kmet Franci Strle in predsednik SLS Marjan Podobnik spregovorili o alarmantnih razmerah v številnih panogah slovenskega kmetijstva.

»SKZ pri SLS je s svojimi aktivnostmi skupaj z drugimi kmečkimi organizacijami dosegla, da je vlada zagotovila dodatnih 310 milijonov evrov za kmetijstvo,« je izrazil zadovoljstvo in izpostavil predsednik SKZ pri SLS Marko Cigler in dejal, da pričakujejo porabo sredstev za ustrezne namene, v nasprotnem primeru se bo trend padanja samooskrbe s hrano in slabšanja prehranske varnosti slovenskih potrošnikov nadaljeval. 

»Če bi zaradi epidemije ali drugih razlogov prišlo do daljše zapore meja, bi bila Slovenija lačna in to kljub temu, da imamo vse pogoje, da zagotovimo polno prehransko varnost s hrano pridelano v Sloveniji, če bi vodili ustreznejšo kmetijsko in prehransko politiko,« je še povedal Cigler in predstavil primer nesprejemljivih cenovnih razmerij pri izdelavi kruha, kjer dobi trgovina 60 %, pek 20 %, mlinar 10 % in kmet le slabih 6 %.

Na novinarski konferenci so izpostavili, da je nesprejemljivo, da je od okoli 300 milijonov eurov sredstev porabljenih za nakup hrane za šole, vrtce, bolnišnice, domove za starejše in javno upravo le okoli 20 % porabljenih za slovensko, ostalo pa za hrano iz tujine. Cilj SLS je, da slovenske šole in drugi javni zavodi ne bodo imeli slovenskega zajtrka le en dan v letu, ampak vse dni v letu. 

»SLS se intenzivno pripravlja na volitve in tudi na prevzem vodenja področja kmetijstva in razvoja podeželja v naslednji vladikjer bodo sledili cilju izboljšati položaj kmetov, zagotoviti ostajanje mladih na kmetijah, kar je predpogoj za obdelano in poseljeno podeželje ter zagotovitev polne prehranske varnosti na osnovi hrane pridelane v Sloveniji,« je ob zaključku dejal predsednik SLS Marjan Podobnik.


Objavljeno: 09.12.2021