Bogovič: Treba bi bilo končno vklopiti razum in potegniti ročno v Zakonu o davku na nepremičnine s strani tistih, ki imate škarje in platno v rokah

Ne kažite s prstom na tiste, ki niso krivi in prevzemite politično odgovornost za tako slabo oceno posledic uvedbe tega zakona


Ljubljana, 27. februar 2014Na seji Odbora DZ RS za finance in monetarno politiko, ki je potekala v torek, je v razpravi svoje mnenje glede zahteve o ustavnosti več določil Zakona o davku na nepremičnine izrazil tudi predsednik SLS Franc Bogovič. V razpravi je med drugim poudaril: »Poleg občinskih združenj se je tudi Državni svet RS pridružil nasprotovanju zakona, zato moram reči, da me v tem trenutku zanima, ali je glede na to, kar se sedaj na terenu dogaja, mogoče že komu jasno, kakšna polomija je ta davek«. Celotno razpravo si lahko preberete v nadaljevanju.
 
Predsednik SLS Franc Bogovič v razpravi prvič:

Sam najprej izražam zadovoljstvo, da je Ustavno sodišče RS vzelo te obravnave teh zahtev za obstoj predstavnosti kot absolutno prednostno, kar pomeni, da bomo doživeli v doglednem času epilog na US RS. Prvo odločitev je US RS že sprejelo, pozdravljam takšno odločitev, kot je bila sprejeta, kajti ta odločitev, kot vemo, sedaj prepoveduje izdajo odločb na osnovi tako sprejetega zakona. Dovolilo je pa to, da je zavezalo Geodetsko upravo RS, da je izdalo te preliminarne izračune, na osnovi katerih ljudje vedo v bistvu, kako praktično ta davek na njih deluje. Predvidevam, da bo bil zakon na koncu tudi zadržan. Bil bi pa zelo nesrečen, če ne bi ljudje dobili v roke teh odmernih odločb in da bi dejansko videli, kakšen »fiasko« je bil za tem zakonom povzročen. Za samimi zahtevami, ki so sedaj na US RS, smo nekateri poslanci opozarjali na vsebine teh zahtev že pri sprejemanju tega zakona. Kajti brez vsakršne koli preračunljivosti smo prebrali tudi mnenje ustavno-pravnih strokovnjakov, ki so pravočasno v fazi sprejemanja te zakonodaje opozarjali na pasti oz. pomanjkljivosti po njihovem prepričanju tudi neustavnosti tega zakona.
Žal je bilo v DZ RS vse to prezrto, na nek način smo bili tisti, ki smo poskušali svariti kolege poslance, naj dobro premislijo o tem zakonu, okarektarizirani kot tisti, ki motimo delovanje DZ RS, zavlačujemo z nočnimi sejami in podobno. Zakonu je oporekala cela vrsta elementarnih ustavnih določil, tako kršenje enakosti pred zakonom, kršenje pravice do sodnega varstva, kršenje pravice do zasebne lastnine, kot tudi cela vrsta drugih stvari, ki se vežejo na izvrševanje skupnosti in izvrševanje zakonodaje na področju lokalne skupnosti. In kršenju tako osnovne listine o lokalnih skupnostih kakor tudi ustavno-pravnih kategorij o avtonomnosti občin, tako z vidika pristojnosti kakor tudi z vidika financiranja.

Tudi Državni svet RS se je poleg občinskih združenj pridružil nasprotovanju zakona, zato moram reči, da me v tem trenutku zanima predvsem to, ali je glede na to, kar se sedaj na terenu dogaja, mogoče že komu jasno, kakšna polomija je ta davek. Kakšne so posledice za ljudi, ki sedaj ostajajo doma, urejajo te evidence v nekih skrajno nemogočih rokih, ko je GURS podaljšal svoje delo na 14 dni in si dal tistih 45 dni možnosti, zato da se popravijo evidence. 10.000 Slovenk in Slovencev ima težave s tem in najbrž bo na koncu številka šla tudi do 100.000.
 
Tisti, ki smo spoznali materijo tega zakona iz prejšnjega dela na občinski ravni, kjer ta zakon nadomešča ključno odločitev, to je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, smo opozarjali na neživljenjske roke in upam, da kdor živi v realnem svetu, vidi te realne probleme in da se bo tudi v tem primeru potrebno odzval. Če tega ne bo naredila Vlada RS, upam, da bo to naredil parlament in da bomo normalizirali življenje v tej državi. Tudi odmere, ki prihajajo so ogromne, v mnogih primerih se začenja valiti odgovornost na lokalne skupnosti, da niso župani samovoljno brez občinskih svetov dobesedno »šarali« po stavbiščih in odločali, kaj bo obdavčeno kot trenutno v rabi kmetijstva, kaj trenutno kot stavbno zemljišče in podobno. Tisti, ki smo govorili, da je ta zakon treba sprejeti, da pa je aplikacija tega zakona in izvedba tako zahtevna, da rabi zagotovo celo leto 2014 pa še enkrat ponavljam, najbrž tudi leto 2015, se pravi, da bi bil zakon uveljavljen s 1. 1. 2016, smo bili enostavno preslišani.
 
Trdno sem prepričan, da je to, kar se sedaj počne, zadostno, da bo morala Vlada RS odgovarjati za to, kar se trenutno dogaja v RS in tudi prevzeti politično odgovornost za tako slabo oceno posledic uvedbe tega zakona. Bodisi iz procesne narave, kakor tudi vsebinsko, ker dejansko prihaja do tega, da so kmetije obdavčene po 6.000 evrov, da so obrtniki obdavčeni na tako velik način – mnogi prihajajo sedaj s temi izračuni – tudi kot lastniki stanovanj in enostavno ne vidimo racionalnosti, da bi se ta zakon še naprej nadaljeval. Kar se tiče tistih, ki ste govorili o tem, kako je treba s tem zakonom zbrati denar zato, da bo država funkcionirala, da bo socialna država, da bo javni sektor lahko imel, da bomo imeli vse te usluge, se zdaj zelo jasno kaže, kako zelo se je pozabilo na tiste, ki delajo. Poznam primer turističnega podjetja, kjer je šlo med 20.000 in 30.000 evrov odmere na 100.000 evrov. Ali je kdo pomislil, kako bo tistih nekaj 100 ljudi ustvarilo za 70.000 nove razlike v ceni in podobno?

Verjamem in predpostavljam, da bo koalicijski stampedo skupaj z Vlado RS in pa Zakonodajno-pravno službo, ki se postavlja v advokata tega zakona, šel skozi svojo pot. Sam bom nasprotoval tem sklepom, ki so pripravljeni v samih gradivih. Če pa ne bo odločeno do 15.15. ure, pa se že v naprej opravičujem, bom sejo vseeno zapustil, kajti popoldne se na žalni slovesnostmi poslovimo od nekoga, ki je v zadnjih izdihljajih svojega življenja strokovno-argumentirano prepričeval, kaj je s tem zakonom narobe in tudi na prošnjo drugih prišel v Ljubljano na ministrstvo na različne pogovore. Govorimo o dr. Francetu Zagožnu. Še enkrat mislim, da bi končno treba vklopiti razum in enostavno potegniti ročno v tem zakonu s strani tistih, ki imate škarje in platno v rokah.
 
Predsednik SLS Franc Bogovič v razpravi drugič:

Ne valiti krivde na GURS, to je »fiasko« zakon Vlade RS in koalicijske večine, ki je to sprejela. V zakon smo uvedli pojem nerezidenčnosti, amandma sem odložil, predvidel, kakšne neumnosti se bojo dogajale, da ljudje zdaj podpisujejo služnostne pogodbe po 200 evrov stroškov dela in podobno. To je »fiaska« zakonodajalca, »fiaska« zakonodajalca so arbitrarno določene stopnje. Kako se ljudje zdaj iz tega spoznajo. »Fiasko« zakonodajalca je, da je posegel v občine, zato so se občine zbudile. »Fiasko« zakonodajalca je to, da je predvidel 60 dni in na koncu je na praksi prišlo do 45 dni nekega roka, v katerem se bodo evidence uredile. Ne valiti krivdo na tiste, ki niso krivi. Tu smo naredili kup enih napak. In v tej točki govorim o odgovornosti. Tisti, ki bi morali opozoriti Vlado RS ali pa vas parlamentarce, ki ste nasprotno bili prepričani in so vas iz dneva v dan zelo jasno prepričevali.

US RS je imelo še en sklep na koncu. Pojdimo po tem zakonu, predvidimo, da je treba do 1. 1. 2016 zakon sčistiti, neumnosti, na katere opozarjam, ki so bile notri. V tem času so pa obstoječe davščine. 5 proti 4 je bilo v ločenem mnenju US RS, če bi bilo obratno, če bi bilo 4 proti 5, bi bil že izglasovan sklep pri prvi odločbi, da se odmerijo za leto 2014 davščine na osnovi stavbnega zemljišča in ostalih davkov, ki smo jih suspendirali s tem zakonom. Upam, da bo US RS to 1. aprila, ko se je zavezalo, da bo odločilo o tem, ali bo podaljšalo zadrževanje izdajanje odločb, ali bo podaljšalo zadrževanje izdajanje odločb, ali bo sprejelo kakšno drugo rešitev in da bomo končno to, kar sem opozarjal, pa mi ni nihče hotel priznati, padli iz pasti ven, da ogrozimo 200 milijonov evrov fiskalnih prihodkov. Odločbe za stavbno zemljišče bi bile že izdane. S 15. majem so se prvi obroki stavbnega zemljišča plačevali, zdaj imate pa predvideno 15. avgusta prvi obrok davka na nepremičnine. Še je čas, samo malo modrosti, pa oprostite, da bo malo ponosa tudi kdaj treba zmanjšati pa priznati, da se kdaj lahko človek zmoti in ima tudi kdo drug prav, pa četudi je v tem času v opoziciji. Zato ne kažite s prstom na tiste, ki niso krivi. Geodetska uprava RS ima kup odgovornosti in ogromno stvari za ponarediti, zagotovo je veliko stvari neurejenih tudi zaradi tega, ker ljudje niso urejali. Ni vse GURS kriv, da ne bomo zopet grešnega kozla iskali, živimo v Sloveniji in to bi morali predvideti in tu je napaka, to je ta »fiaska«.
 
Predsednik SLS Franc Bogovič v razpravi tretjič:

Mislim, da bi pri tem zakonu morali nekaj spoznati, in sicer da lahko koalicija naredi podobno napako, kot jo je naredila neka druga koalicija leta 2009, ko je vztrajala na TEŠ-u. Marca 2009 smo opravili v DZ RS razpravo, kjer smo nekateri predvideli posledice. Magnetogrami v DZ RS obstajajo, vendar ne nadaljujemo. Mislim, da je velika napaka, če se bo vztrajalo tudi pri tem, kar vi predlagate, da se ta zakon popravlja. Ta zakon je treba vreči z mize dol v tistem delu, kjer so elementarne napake. Prepričan sem, da ima ta zakon en kup napak. Prvo, kar je, tako kot smo ga sprejemali po nujnem postopku, se zdaj pokaže, kaj je, če sistemski zakon sprejemaš po nujnem postopku.

Smola tega sistemskega zakona je, da se dotakne več kot milijona ljudi. Zato je to zaenkrat javno vidno, kaj pomeni takšno sprejemanje zakona. Drugo, ali to kdo želi priznati ali ne želi priznati, se skozi ta zakon izraža nek koncept, v kakšni državi želimo živeti. Izrazil se je zagotovo nek, ne bom rekel sovražen, ampak negativen odnos do slovenskega podeželja, do slovenskih malih občin. Izrazilo se je, če hočete ali ne, nepoznavanje in neevropskost zakona, da se je davščina, ki je vedno lokalna davščina, prenaša in neko delitev naredi in pokriva finančno luknjo, se pravi neevropskost in oprostite mi, nisem znan po tem, da bi besedo ideologijo kaj prevečkrat uporabljal, ampak v tem zakonu čutim, ali del nekega ideološkega boja ali pa del enega klasičnega cenenega populizma. Boja proti kmetstvu, boja proti obrtniku, podjetnikom, cerkvi, pa če hočete, kot je bilo rečeno rezidenti in nerezidenti, ker se želi tudi neko pravičnost, neke druge vzgibe reševati prek zakona, v katerega to pač ne sodi. Mislim, da je treba prepoznati te ključne napake in zakon v konceptu spremeniti, ga narediti nazaj za davščino, ki služi za potrebe lokalnih skupnosti. Če je možnost ob boljših evidencah, kar tudi predpostavljam, tudi povečati obseg teh davščin od sedanjega stavbnega zemljišča, se dogovorimo, kaj bomo tudi pristojnosti prenesli na lokalne skupnosti in jih iz tega naslova tudi financirali.
 
Sicer pa se opravičujem, ampak na tem zakonu se kaže odtujenost DZ RS od realnega življenja. V nekem trenutku je bil sprejet t.i. Kramarjev zakon, ker se zdaj iz verjetno dobrih namenov in premalo premišljenih odločitev, pa najbrž tudi ob pozitivnem mnenju Zakonodajno-pravne službe, vračajo zadeve v parlament ali pa tam mislim, da celo niso bile pozitivno mnenje. Moram reči, da smo v zadnjem času, ko se je sprejemal ta zakon, še kakšno takšno zadevo sprejeli, zaradi katere nas bo glava bolela. Ne vem. Razlastninjenje lastnikov hibridnih obveznic. Kolikor mi je iz ust bankirja, ki ga vsi cenimo v tej državi, bilo povedano, tuje odvetniške hiše hodijo po Sloveniji in pripravljajo tožbe proti Banki Slovenije. Na eni strani smo naredili to, da smo sesuli zaupanje v slovenske banke. Na drugi strani se ta trend, kot vemo vsi, nadaljuje. Vedno bolj pa verjamem v to, da bodo tudi tam prišli računi za neumnost, ki smo jo naredili.
 
Ne vem, koliko spremljate na terenu. Poznam zelo tragične primere. Tragične primere pri tistih, ki so šli po kredite v banke, po ta denar najbrž tudi z nekim namenom, da bodo zaslužili, ampak oni so si ga v eni banki sposodili, v drugo banko so ga pa nesli. Niso denarja odnesli denarja iz bank, kot so ga tisti, katere bi morali preganjati, pa jih skrivamo. Poznam gnev, bes teh ljudi, žal poznam pa tudi primer, ko je bankir sebi sodil in odvzel življenje zaradi teh primerov. Mislim, da imamo problem v razumevanju te realnosti, v kateri smo in resnično sprejemamo usodne odločitve na zelo lahkomiseln način. In tu bi samo še to ponovil, kar je bilo že danes rečeno: Ni potrebe, spoštovani kolegi iz koalicije, da danes zopet rečete, da boste zavedeni in podprete sklepe Vlade RS ali pa Zakonodajno-pravne službe. Vi ste suvereni pri svojih odločitvah. In če prepoznate, da je s tem zakonom toliko narobe, kot je bilo v razpravah rečeno, mi pa res ne bo jasno, da boste še enkrat glasovali za takšna mnenja, ki so prišla vam na mize iz istih miz, kot za tiste, ki ste rekli, da so vas zavedli pri tem zakonu.

 


Objavljeno: 27.02.2014